Meny

Urngrav

En urngravplats är avsedd för upp till åtta urnor och upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas. Standardmått på gravytan är 1 x 1 m.

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen, men det är inget villkor för att inneha gravrätten

Följande gäller för våra urnplatser: 

  1. Urnplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal.    
  2. Anhöriga kan deltaga vid urngravsättningen.
  3. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter gravsättning.   
  4. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.  
  5. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla grönytor runt om gravplatsen.
  6. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick – planteringar får endast göras framför gravstenen, markytan bakom tillhör församlingen. 
  7. Inga större buskar eller träd får planteras.  
  8. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen.

kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Hos oss kan du boka gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Telefon
0302-52 25 59 
Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

E-post
lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress 
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Besökstid helgfri vardag 10.00 -12.00.
Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

 

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen 
Box 126
443 23 Lerum