Foto: Shutterstock

Ungdom

Det vi gör i församlingen som är för dig som inte längre är barn men inte betraktar dig som vuxen.

Ung ledare

Vill du vara med i församlingens konfirmandarbete?

Ungdomsverksamhet i Aspenkyrkan

Kom till Aspenkyrkan på tisdagar och var med på våra ungdomskvällar!