Foto: Kristin Lidell/Ikon

Till Stillhet

I meditation och i rörelse är denna lördag en övning att komma till stillhet. Detta med hjälp av cirkeldansens stilla rörelser och djupmeditationen där vi sätter oss till stillhet. Lördag 5 okt, Aspenäs kyrka.

Cirkeldansens stilla rörelser och djupmeditationen är två metoder som bär djupa rötter i kyrkans tradition. Det blir också tid för egen reflektion, gemenskap runt bordet, i måltid och runt en kvällsmässa i taizéton. 
Vi får en introduktion i hur en sitter sig till stillhet. Rörelserna är enkla och en gör dem utifrån sina förutsättningar. Innan detta tillfälle kan det vara bra att vara med under någon av de meditationskvällar som är på tisdagar i Aspenäs kyrka. Läs mer om dem här: Meditation tisdagskvällar i Aspenäs kyrka.

Ledare: Josefine Rubenson, Christine Jidsten, och ev  Christina Nyhage, cirkeldansledare.

Lördag 5 okt, Aspenäs kyrka.
Tid kommer...