Foto: Peter Ebbesson

Skyltning på gravplatsen

För att kommunicera med gravrättsinnehavaren, anhöriga till den/de gravsatta samt för att ge information till kyrkogårdspersonalen som utför gravskötsel använder sig kyrkogårdsförvaltningen av skyltar och skötselstickor som placeras på gravplatsen.

Skötselsticka - Gravskötsel

För att kyrkogårdspersonalen ska få rätt information om vilken typ av skötsel som ska utföras på våra olika gravplatser använder sig förvaltningen av skötselstickor i stål med färgmarkörer. 

 • Blå markör - Beställd skötsel
  • Planteringslåda: Plantering av vårblommor (penséer) och sommarblommor (isbegoina och rabatteternell) i förvaltningens planteringslåda. Skötsel så som ogräsrensning, bevattning av de växter som förvaltningen planterat. 
  • Perenner (allframtidsavtal): Plantering av nya perenner vid behov. Skötsel så som ogräsrensning, bevattning av de växter som förvaltningen planterat. 
 • Grön markör - Beställd gravskötsel
  • Planteringslåda: Granristäckare i ädelgran placeras på gravplatsen under v. 43.
  • Perenner (allframtidsavtal): Granristäckning med rödgranris placeras över rabatten under v. 43.
 • Svart markör - Beställd gravskötsel
  • Ogräsrensning i gravgrus samt mönsterkrattning vid behov.
 • Vit markör - Återlämnad gravplats där ram och sten finns kvar
  • Ogräsrensning i gravgrus mönsterkrattning vid behov.

Återlämnad gravplats (Vit skylt)

Denna skylt placeras på gravplatsen när en ny gravplats upplåtits utan att en gravrättsinnehavare anmält sitt intresse.

Gravrättsinnehavare sökes (Gul skylt)

Årligen sätter vi ut små gröna skyltar på en del gravar med uppmaning om att ta kontakt med oss. Det kan till exempel bero på att det är oklart vem som är gravrättsinnehavare. Skylten kan också innebära att gravrätten för graven har gått ut och därför antingen behöver förlängas eller återlämnas. De gröna skyltarna sitter på graven i två år, efter det om ingen har hört av sig till oss anses gravrätten som återlämnad efter beslut i kyrkorådet. Läs mer här

Kontakt med gravrättsinnehavaren önskas (Grön skylt)

Denna skylt placeras på gravplatsen när kyrkogårdsförvaltningen önskar komma i kontakt med gravrättsinnehavare då förvaltningen saknar fullständiga personuppgifter till gravrättsinnehavaren.

Varning - Gravstenen är tillfälligt stöttad (Röd skylt)

Denna skylt placeras på gravplatsen när kyrkogårdsförvaltningen gjort en ockulärbesiktning och bedömt att gravstenen utgör fara och därför behövt stöttas. Gravrättsinnehavaren uppmanas att åtgärda stenen. Läs mer här

Gravstenen är nedlagd av säkerhetsskäl (Röd skylt)

Denna skylt placeras på gravplatsen när kyrkogårdsförvaltningen gjort en ockulärbesiktning och bedömt att gravstenen utgör så stor fara att gravstenen akut behövt läggas ner. Gravrättsinnehavaren uppmanas att åtgärda stenen. Läs mer här

Kulturgrav

Under år 2015 gjorde Anni Bergström, antikvarie på Västarvet, i sambarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland en kulturminnesinventering på Lerums kyrkogård. Resultatet blir att vi får en långsiktig bevarandeplan över de kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar som ska bevaras för framtiden. Följande kriterier har bland annat använts under inventeringen: handhuggna stenar, speciella stensorter, ovanliga dekorationer, gårdsnamn med anknytning till orten, förindustriella gravvårdar, betydelsefulla personer och titlar.

Dessa inventeringar och åtgärder som medföljer är en del av bevarandet av Sveriges kulturarv enligt begravningslagen och kulturmiljölagen. De gravar som är återlämnade till kyrkogårdsförvaltningen och som är kulturklassade märks med skylt ”Kulturgrav”.

 

 

KONTAKTA LERUMS KYRKOGÅRDSEXPEDITION

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10:00 - 12:00

Telefon: 0302-52 25 59
E-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se 
 
Besöksadress:
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
För att se karta över kyrkogården, klicka här.

Postadress: Lerums kyrkogårdsförvaltning, Box 126, 443 23 Lerum 

 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER:

Under sommaren 2023 kommer kyrkogårdsexpeditionen att vara stängd varje torsdag mellan vecka 26 – 34.

Juldagen, 25 dec – Stängt
Annandag jul, 26 dec – Stängt
Nyårsdagen, 1 jan 2024 - Stängt