Foto: Shutterstock

Samtal & Bibelstudier

Om du tycker det är roligt att träffa andra vuxna för att tillsammans tala om livet, kärleken, Gud och döden. Att träffas och samtala om våra traditioner, om religion och samhälle, ja då är du välkommen att vara med i någon av våra samtalsgrupper!

Biblar på hög

Bibelkväll

Torsdagar jämna veckor kl 19.15 i Aspenkyrkan. Med syfte att inspirera till bibelläsning lyfter Esbjörn Särdquist, kyrkoherde och Susanne Lindström, församlingspedagog, tillsammans med gäster, fram olika avsnitt ur Bibeln. Bibelkvällarna sänds även i Facebook-gruppen Nätkyrka - Lerums församling. Den som vill får gärna delta i Mässa mellanrummet kl 18.30

Katekumenat - vuxenväg till tro

Ordet används inom Svenska kyrkan för samtalsgrupper med nyfikna på kristen tro. Det är grekiska och betyder ”person som genomgår undervisning”.

Bibelstudium och Samtalsgrupp

Bibelstudium, måndagar udda veckor i Församlingshemmet. Samtalsgrupp, torsdagar jämna veckor i Församlingshemmet.

Vårt arbete inom äldreboenden

Reflektion, fördjupning, utmaning och uppmuntran.

Mariagruppen

Stillhet-samtal-förbön Vi ber för församlingen och för dem som särskilt behöver förbön. Vill du prova att vara med?

Bibliodrama

Här kommer ett nytt erbjudande att vara med på Bibliodrama, vid tre tillfällen. Alla gånger är separata och oberoende av varandra. Du får ett möte med tre okända systrar i Bibeln. Vi närmar oss kvinnorna med inspiration från Charlotte Frycklunds bok Bibelns kvinnor. I mötet med de bibliska personerna kan vi spegla oss och komma i kontakt med djupskikten i vår personlighet. Vi kan låta Bibelns kvinnor utmana oss och hjälpa oss få insikter om våra egna liv och Gud. Läs mer!