Meny

Så här jobbar vi på Lerums kyrkogård

Utöver beställd gravskötsel har kyrkogårdsförvaltningen ansvaret för den allmänna skötseln av kyrkogården. Nedan beskriver vi kortfattat vad detta arbete innebär.

 Januari-Mars

 1. Snöröjning och halkbekämpning vid behov
 2. Beskärning av buskar och träd
 3. Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar
 4. Vårstädning på kyrkogårdarna.
 5. Granris, ljung, kransar och utbrunna ljus tas bort på samtliga gravar samt trasiga lyktor 

April-Maj

 1. Vattenkannor, verktyg och parkbänkar ställs ut
 2. Vattnet sätts på när nätterna är frostfria
 3. Skötsel av gräs- och grusytor
 4. Ogräsrensning i rabatter och häckar  

Juni-September

 1. Skötsel av gräs- och grusytor
 2. Ogräsrensning i rabatter och häckar
 3. Häckklippning
 4. Varannan vecka tar vi bort vissna blommor i vaser
  på  samtliga gravar    

September-November

 1. Skötsel av gräs- och grusytor
 2. Lövuppsamling 

December

 1. Snöröjning och halkbekämpning vid behov
 2. Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning påbörjas
 3. Beskärning av buskar och träd utförs  

kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Hos oss kan du boka gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Telefon
0302-52 25 59 
Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

E-post
lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress 
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Besökstid helgfri vardag 10.00 -12.00.
Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

 

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen 
Box 126
443 23 Lerum