Gräsklippning

Så här jobbar vi på Lerums kyrkogård

Utöver beställd gravskötsel har kyrkogårdsförvaltningen ansvaret för den allmänna skötseln av kyrkogården. Nedan beskriver vi kortfattat vad detta arbete innebär.

 Januari-Mars

 1. Snöröjning och halkbekämpning vid behov
 2. Beskärning av buskar och träd
 3. Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar
 4. Vårstädning på kyrkogårdarna.
 5. Granris, ljung, kransar och utbrunna ljus tas bort på samtliga gravar samt trasiga lyktor 

April-Maj

 1. Sommarvattnet sätts på i mitten av april (med förutsättning att vädret tillåter) 
 2. Vattenkannor och vaser placeras ut på serviceplatserna
 3. Skötsel av gräs- och grusytor
 4. Ogräsrensning i rabatter och häckar  

Juni-September

 1. Skötsel av gräs- och grusytor
 2. Ogräsrensning i rabatter och häckar
 3. Häckklippning
 4. Varannan vecka tar vi bort vissna blommor i vaser
  på  samtliga gravar    

September-November

 1. Skötsel av gräs- och grusytor
 2. Lövuppsamling 
 3. Sommarvattnet stängs av i mitten av oktober (ev. tidigare om det blir för kallt)
 4. Vattenkanner och vaser tas in

December

 1. Snöröjning och halkbekämpning vid behov
 2. Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning påbörjas
 3. Beskärning av buskar och träd utförs  

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Hos oss kan du boka tid för gravvisning, gravsättning och borgerlig begravningsceremoni. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravplatser, gravrättsinnehav, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.