Lerums pastorat 100 år

Nu fyller Lerums pastorat 100 år vilket vi så klart vill fira. I gudstjänst, föredrag och församlingsbor som berättar om vad församlingen har betytt för dem genom åren. Var med och fira!

För hundra år sedan, den 1 maj 1924, knoppades Lerums församling av från St Lundby pastorat och blev ett eget pastorat. Från medeltiden hade Lerum varit annexförsamling till St Lundby, men nu fick församlingen en egen kyrkoherde. Under detta sekel har mycket hänt i församlingen. Kyrkor har tillkommit, församlingslivet vuxit. Men inte bara yttre händelser, utan framför allt har församlingens liv på olika sätt berört människor i olika skeden av livet. Många har minnen genom åren tillbaka hur kyrkan funnits med genom livsvandringen.

Vi firar för att rikta blicken framåt. Vi tror och hoppas att Lerums församling ska fortsätta att finnas och betyda mycket för människor under många århundraden framöver. För att inbjuda fler att ta del och upptäcka kyrkans liv och gemenskap så samlar vi in berättelser och minnen. Genom att ta del av vad kyrkan förr spelat roll för människor så kan fler upptäcka kyrkan här och nu, och framöver. Genom att berätta och dela så bygger vi kyrka för framtiden. Vill du dela med dig av något så är du välkommen att skriva ner och skicka till oss.

Vi jubilerar på lite olika sätt se programmet.

Bilder från utställlningen i kyrkan

Program

Föredrag med Birgitta Sandén berättar om insamlandet av minnen från församlingens liv vid. Söndag 28 april 2024 kl. 12.00 Lerums församlingshem

Festhögmässa 
Söndag 5 maj 2024 kl. 11.00, Lerums kyrka

Domprost Bo Eek delar minnen från sin uppväxt i Lerum.
Söndag 5 maj 2024 kl. 12.00, Lerums församlingshem församlingssalen