Meny

Källan - gemenskap och enkel servering

Kyrkan är öppen för stillhet och ljuständning. Vi möts friska, på lagom avstånd. Onsdagar kl 13-18 i Aspenäs kyrka.