Meny

Fira gudstjänst med corona-restriktioner

Vi firar gudstjänst i Lerums kyrka, med särskilda corona-restriktioner. Vi välkomnar max 40 gudstjänstdeltagare. Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att sända gudstjänsten digitalt via Facebook.

  • Vi välkomnar max 40 gudstjänstdeltagare, väl spridda i kyrkorummet på anvisade platser. Önskar fler delta, dubbleras gudstjänsten direkt efteråt.

  • Praktisk info får du på plats i kyrkan.

  • Den 14 juni började vi åter att fira nattvard, men under former präglade av corona-restriktioner.

  • Vi vädjar till alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gudstjänsten sänds även via Facebook.

  • Söndag kl 11 i Lerums kyrka, fr o m 10 maj och tills vidare.

Facebook: lerums.forsamling