Meny

Musikterapi - "bortom orden"

Vi tar musiken till hjälp för att skapa kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom.

Metoden heter FMT som betyder funktionsinriktad musikterapi. FMT finns i Lerums församling och metoden har en tydlig struktur. Vi använder inga ord, bara musik.

Hur går det till?

Vi använder olika slagverksinstrument. Du vägleds genom musikaliskt gensvar från terapeuten och nya utvecklande moment förs in steg för steg. 

Denna neuromuskulära metod är kravlös och lustbetonad. All samverkan sker genom musik med olika instrument under trygga former. Inga musikaliska förkunskaper krävs.

Har du? 

 • behov av ökat välbefinnande
 • läs- och skrivsvårigheter
 • demens
 • stressymptom
 • nedsatt koncentrationsförmåga
 • svag motorik
 • rörelsehinder
 • haft en stroke
 • ADHD
 • Autism
 • medfödd eller förvärvad hjärnskada
 • någon funktionsnedsättning

Kravlös och lustbetonad

Du kan genom din egen drivkraft få hjälp med att utveckla olika förmågor som till exempel kroppsuppfattning, motorik, koordination, motivation, lust, uthållighet, vakenhet, koncentration, problemlösning, minne, socialt samspel och ökat
självförtroende.


Varmt välkommen att ta kontakt!

 

 

FMT i LERUMS FÖRSAMLING

FMT erbjuds tisdag eftermiddag (14.30-15, 15-15.30, 15.30-16, 16-16.30) 
i Aspenäs kyrka. Det är öppet för alla åldrar och är kostnadsfritt. Anmäl dig genom att ta kontakt med leg. musikterapeut Elinor Emilsson. 

 

Varje behandling är individuell eftersom varje människa har sitt eget tempo i mognadsprocessen och terapeuten följer noggrant din utveckling.Varje terapitillfälle pågår cirka 20 minuter. 

 

Elinor Emilsson

Elinor Emilsson

Lerums församling

Musikpedagog