Foto: Shutterstock

Musikterapi - "bortom orden"

Vi tar musiken till hjälp för att skapa en kroppslig medvetenhet som stimulerar hjärnans utveckling och tvärtom. Musikterapi genom toner, rytm och melodi är ett verktyg för att främja fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande.

Att få själavårdande samtal passar inte alla människor. Det är viktigt att kunna bli sedd och bekräftad utan att själv behöva eller ha förmågan att vara verbal eller prestera.

I FMT, Funktionsinriktad Musik Terapi, är musiken språket. Vi använder inga ord, enbart musik. Metoden har en tydlig struktur. Du kan få hjälp med att utveckla olika förmågor genom egen drivkraft, kroppsuppfattning, motorik, koordination, motivation, lust, uthållighet, vakenhet, koncentration, problemlösning, minne, socialt samspel och ökat självförtroende. 

Vi använder olika slagverksinstrument. Du vägleds genom musikaliskt gensvar från terapeuten. Metoden är kravlös och lustbetonad. Du behöver inte ha några musikaliska förkunskaper för att vara med. FMT är alltid individuell och öppen för alla åldrar. 

Musikterapi kan passa dig som har: 

 • behov av ökat välbefinnande
 • läs- och skrivsvårigheter
 • demens 
 • stressymptom
 • nedsatt koncentrationsförmåga
 • svag motorik
 • rörelsehinder
 • haft en stroke
 • ADHD
 • autism
 • medfödd eller förvärvad hjärnskada
 • någon funktionsnedsättning

Kostnadsfritt 
 
Verksamheten har uppehåll under läsåret 2023–2024 
Hör av dig om du är intresserad.