Lokaler att hyra/låna

Församlingens lokaler går bra att använda för såväl dopkalas som minnesstund.

I Lerums församling finns fyra större samlingslokaler. Ni kan låna dem vid dop eller begravning, eller hyra i samband med konfirmation eller bröllop. 

Stora salen, Församlingshemmet, max 80 pers
Kyrkstugan, max 50 pers
Aspenäs samlingslokal, max 30 pers
Aspenkyrkans församlingsvåning, max 50 pers

Församlingens lokaler hyrs enbart ut till dig som är medlem i Svenska kyrkan. Även föreningar/organisationer är välkomna att hyra församlingens lokaler. 

Läs mer om vad som gäller i församlingens uthyrningsdokument här. 

För bokning och frågor

Kontakta Expeditionen
Telefon: 0302-52 25 40, telefontid: vardagar kl 10-12
Mejl: lerum.forsamling@svenskakyrkan.se 

Priser för dig som är medlem i Svenska kyrkan

Kyrklig verksamhet 

Dopkalas                                     Avgiftsfritt
Minnesstund                              Avgiftsfritt
Bröllopsfest                                600 : -
Konfirmationsmottagning        600 : -

Övrig verksamhet

Stora salen i Församlingshemmet
300 : - timme eller 1 500 : - /dag
Kyrkstugan, Aspenäs kyrkas samlingslokal & Aspenkyrkans församlingsvåning
200 : - timme eller 1 000 : - /dag
Aspenkyrkan & Aspenäs kyrka 
300 : - timme eller 2 000 : - /dag

Församlingens lokaler hyrs enbart ut till dig som är medlem i Svenska kyrkan. Även föreningar/organisationer är välkomna att hyra församlingens lokaler.