Meny

Lokaler för uthyrning

Våra lokaler går bra att använda för såväl dopkaffe som minnesstund.

I Lerums församling finns fyra större samlingslokaler. Ni kan låna dem vid dop eller begravning, eller hyra i samband med konfirmation eller bröllop. 

Stora salen, Församlingshemmet, max. 80 pers.
Kyrkstugan, max. 50 pers.
Aspenäs samlingslokal, max. 29 pers.
Aspenkyrkans församlingsvåning, max. 50 pers.

Läs mer om vad som gäller i vårt uthyrningsdokument här. 

frågor?

Kontakta Expeditionen: 0302-522 540 eller maila till lerum.forsamling@svenskakyrkan.se 

priser för dig som är medlem i svenska kyrkan

Kyrklig verksamhet 

Dop                          Avgiftsfritt
Begravningskaffe  Avgiftsfritt
Bröllop                    600 : -
Konfirmation         600 : -

Övrig verksamhet

Stora salen i Församlingshemmet
300 : - timme eller 1 500 : - /dag

Kyrkstugan, Aspenäs & Aspenkyrkans samlingslokaler
200 : - timme eller 1 000 : - /dag

Aspenkyrkan & Aspenäs kyrka 
300 : - timme eller 2 000 : - /dag

Våra lokaler hyrs enbart ut till dig som är medlem i Svenska kyrkan. Även föreningar/organisationer är välkomna att hyra våra lokaler. 
Stora salen, Församlingshemmet
Kyrkstugan
Aspenäs kyrkas samlingslokal
Aspenkyrkans församlingsvåning