Livsnära samtal

Denna verksamhet är ett forum för dig som är intresserad av livsnära samtal. Inbjuden talare utgår från ett tema som är kopplat till vardagen och livet. Här kan du få ställa frågor, få råd, och tips av föredragshållaren. Du möter andra likasinnade människor som du också kan utbyta tankar med. Onsdagarna 21 feb, 20 mar, 17, apr, 22 maj 2024 kl. 14.00, Aspenäs kyrka

Man kan stöta på olika frågor eller tema som berör och engagerar en i olika perioder i livet. Därför är det aktuella och nära tema som finns med på programmet. Tex. Att klara av mobilen, ekonomi, existentiella frågor, och hälsa. De livsnära samtalen äger rum 1 gång i månaden på Café Källan. Då fikar vi tillsammans och samtalar i en varm och inkluderande miljö på Cafe Källan. 

Fika kostar 30 kronor. 
Pengarna går oavkortat till RIA, Hela hela människan i Lerum. 

Onsdagarna 21 feb, 20 mar, 17, apr, 22 maj 2024 kl. 14.00 –15.00, Aspenäs kyrka

Program

  • 21 februari Hur kan jag hitta hemsidor, Lerums tidning etc genom att använda mobil, plattan, och dator? Ta med dig mobil eller plattan. Björn Kihlberg lotsar oss i det.
  • 20 mars Adrian Smith Spelar lite ballader, rock´n roll och country " musik man blir glad över”
  • 17 april Hur kan jag hitta hemsidor, Lerums tidning etc genom att använda mobil, plattan, och dator? Ta med dig mobil eller plattan. Björn Kihlberg lotsar oss.
  • 22 maj Anna Grizelj, Ekonomisk rådgivare från kommunen, ger oss tips om hur slantarna bättre kan räcka till