Meny

Lerums Västra kyrkogård

Lerums Västra kyrkogård ligger omsluten av Leråns ravin, omgärdad av grönska på alla håll, med den böljande skogiga bäckravinen och träden som växer i slänten utmed järnvägen.

Västra kyrkogården är den första begravningsplats i Lerum som anlades utanför en kyrkotomt.Den anlades strax efter sekelskiftet år 1800-1900. Här började man gravsätta efter invigning av kontraktsprost J.L. Cullberg den 13 augusti 1913.

Kyrkogården nås av en representativ huvudingång i öst, samt genom några trappsteg i syd, som leder från en gång längs järnvägen, den s.k. Kyrkstigen.

Entrén till kyrkogården är bred och pampig med smidda grindar och ett högt staket av smidesjärn. Grindarna kom till tack vare en gåva från Hedefors Väfveriaktiebolag på 2000 kr.

Kyrkogården kännetecknas av raka gravplatsrader och strikta, grusade gångar mellan dem och kvarteren. Längs båda sidor av huvudgången och tvärgångens del, mellan A och B, växer skogslindar som bildar trädalléer.

Kyrkogården har två delar med olika karaktär. Vid entrén ligger ett stort fält med gravvårdar som omgärdas av grus, kvarteren A och B. Här har de flesta gravvårdarna behållit sina stenramar och den grusade ytan.

Den andra delen av kyrkogården är mer parklik. Denna del med kvarteren C och D ligger där marken sluttar ned mot Lerån. Kvarteren delas av med gångar som har stentrappor mellan terrassernas avsatser. I kvarteret D är en del av gångarna grustäckta men gången i kvarteret C är i princip borttagen och numera gräsbevusen fast trapporna finns kvar emellan terrasserna också här.

kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Hos oss kan du boka gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Telefon
0302-52 25 59 
Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

E-post
lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress 
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Besökstid helgfri vardag 10.00 -12.00.
Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

 

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen 
Box 126
443 23 Lerum