Foto: Ikon/Svenska kyrkan

Komminister

100% med inriktning ungdomar & unga vuxna

Lerum ligger två mil öster om Göteborg och utgör centralort i den snabbt växande kommunen med samma namn. Lerum har en relativt ung åldersprofil, och många av dess invånare pendlar med de goda kommunikationerna till Göteborg. Även om Lerum till det yttre är ett på många sätt välmående samhälle är psykisk ohälsa inte ovanligt hos de yngre generationerna. I Lerum bor c:a 20 000 invånare, varav två tredjedelar är medlemmar i Svenska kyrkan. Församlingen har en vacker 1600-talskyrka samt två småkyrkor och c:a 45 anställda, varav det arbetslag som jobbar med församlingens grundläggande uppgift består av femton medarbetare.

En ny församlingsinstruktion är utfärdad och arbetet med den har tydliggjort att församlingen behöver våga tänka ”utanför boxen” i verksamhet som vänder sig till åldrarna c:a 13-40 år. Som en del i kyrkans missionsuppdrag är det därför angeläget att finna relevanta sätt att vara närvarande på de arenor där människor i dessa åldrar vistas.

Därför söker vi dig som vill vara präst i församlingen med särskilt fokus på åldrarna c:a 13-40 år.

I arbetsuppgifterna ingår att:

  •          vara ”präst på nätet” och möta människor på sociala medier i tankar om livsstil, existentiella frågor och tro,
  •       med samma målsättning även finna mötesplatser i r l,
  •       tillsammans med pedagoger ta ansvar för och medverka i församlingens konfirmandarbete,leda  gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Vi förväntar oss att du;:

  •         berörs av yngre människors liv, längtan, frågor och vill möta dem där de är,
  •        är intresserad av konfirmandpedagogik och ser det fantastiska i att under en period få dela ungdomars liv,
  •         är trygg och generös i din tro och din prästidentitet,
  •         med prestigelöshet och integritet kan samverka med dina arbetskamrater.

För ytterligare upplysningar om församlingen och tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till kyrkoherde Martin Jakobsson, 0302-522 549. Du får förstås också gärna komma och besöka oss.

Fackliga företrädare är Malin Stomenius, KyrkA, 0707-80 99 00; Carina Widell, Vision, 0705-14 60 56.

Vi ser fram emot att få din ansökan med personligt brev och CV senast 22 april  
till lerum.forsamling.ansokan@svenskakyrkan.se eller Lerums församling, Box 126, 443 23 Lerum.

Intervjuer kommer att genomföras under vecka 18-19. Tillträde enligt överenskommelse.