Zimbawe
Foto: Svenska kyrkan - IKON

Kollekt i samband med dop

Stöd Svenska kyrkans insamling - "Hälsovård för de mest utsatta i Zimbabwe"