Meny

Kistgrav

En kistgravplats är normalt avsedd för en till två kistor och 12 urnor och upplåtes med en gravrättstid på 25 år, vilken sedan kan förnyas. Standardmått på markytan är 1,1 x 2,5 m.

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning, efter godkännande från förvaltningen, och i övrigt utsmycka gravplatsen, men det är inget villkor för att inneha gravrätten.  

Följande gäller för våra kistgravplatser:

  1. Kistplatser väljs ut av anhöriga tillsammans med kyrkogårdens personal.  
  2. Anhöriga kan välja om de vill vara med vid kistsänkningen eller om de vill ta avsked i kyrkan.      
  3. Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppning och fyller på efter kistsänkning.
  4. Kyrkogårdsförvaltningen sköter om alla grönytor runt om gravplatsen.
  5. Inga större buskar eller träd får planteras.   
  6. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravstenen.   
  7. Gravrättsinnehavaren ansvarar för att gravplatsytan hålls i ett värdigt skick – planteringar får endast göras framför gravstenen, markytan bakom tillhör församlingen.   
  8. Skötsel kan beställas av förvaltningen som då sköter om gravplatsen.

kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Hos oss kan du boka gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Telefon
0302-52 25 59 
Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

E-post
lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress 
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Besökstid helgfri vardag 10.00 -12.00.
Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

 

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen 
Box 126
443 23 Lerum