Närbild på en vitsippa i gräset.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Planansökan - Informationsträff för närboende

Lerums församling har under v. 16 skickat ut en inbjudan till en informationsträff för närboende till fastighet Stillestorp 1:2.

Lerums församling har sedan början av 2000-talet arbetat för att få tillgång till mer begravningsmark då Lerums kyrkogård inte längre räcker till för framtida behov. Läget har blivit mer och mer akut.

Med anledning av detta har församlingen för avsikt att skicka in en ansökan om planbesked gällande fastighet Stillestorp 1:2, som är ett utredningsområde gällande begravningsmark i kommunens översiktsplan.

Församlingen har därför bjudit in boende i området till en informationsträff där församlingen kommer att berätta mer arbetet som utförts bakåt i tiden, våra planer framåt samt ta del av eventuella frågor och tankar.  

 

 

Utredningsområde för begravningsmark, Stillestorp 1:2.