Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Höstens konserter i Lerums församling

Välkomna till fina musikupplevelser i Lerums församling under hösten. Det bjuds på kammarmusik, kör-och orkesterkonserter samt "Kom till ro". Sep-dec, Lerums församling.

I Lerums församling har vi ett stort och brett utbud av musik. Ett flertal konserter och musikgudstjänster anordnas varje år. Det är vi glada och stolta över!

Under hösten får vi uppleva kammarmusik vid tre tillfällen med jazz, klassiskt och folkmusik. Församlingens körer bjuder in till konserter med visor, Vivaldis Gloria, musik kring Allhelgona, Lucia och jul. “Kom till ro”, vid tre fredagskvällar, är ett tillfälle att vila till musik.

Kostnadsfritt