Meny

Hållbarhet och Miljö

Miljöfrågor är ett ständigt aktuellt ämne och Lerums kyrkogård arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och en del av de åtgärder som gjorts är följande:

  1. Vi har installerat bergvärme till förvaltningsbyggnaden och vårt garage
  2. Vi har installerat solceller  
  3. Vi har börjat byta ut de bensindrivna maskiner vi har i maskinparken mot eldrivna maskiner
  4. Vi har köpt in ett elfordon för transporter/arbete inom kyrkogården        
  5. Vi har bytt ut glödlampor mot lågenergilampor        
  6. Vi köper in ekologiskt och fairtrademärkt livsmedel      
  7. Vi använder oss av miljöbränsle        
  8. Vi har nya återvinningsstationer     

Vi tittar just nu på möjligheter att skapa en egen kompost för växtavfall, löv etc. Vi vill även göra  en förändring gällande bevattning som idag görs via kommunalt vatten.  

Under 2014 köpte kyrkogårdsförvaltningen in ett elfordon som rullar inom området för transporter och vi har även börjat köpa in eldrivna redskap för ex. trimning, häckklippning och lövblåsning. Detta minskar utsläpp, vibrationer och sänker ljudnivån på kyrkogården, något som vi ser som positivt för våra besökare, men även för oss som arbetar här. Vi arbetar också för att utöka maskinparken med fler eldrivna maskiner.  

Vi har installerat bergvärme samt solceller till vår förvaltningsbyggnad i samband med ombyggnationen som gjordes vintern 2014/2015. Bergvärme minskar markant utsläppen av kväveoxid, kolväte och koldioxid i jämförelse med värmesystem som hämtar energi ur fossila bränslen.  

Vi rekommenderar er att tänka över att plantera perenner, fleråriga växter, på gravplatsen istället för vår- och sommarblommor då detta är ett mycket fint och hållbart alternativ. Perennerna behöver inte lika mycket vattning och skötsel, de klipps ner på hösten och kommer åter igen till våren. Planterar man även lökar får man dessutom den fina vårblomningen. Det finns många fördelar med att plantera perenner sett ur ett hållbarhetsperspektiv, men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Man behöver inte köpa nya blommor varje vår och sommar och man hjälper till att bidra till en bättre miljö. Vi arbetar just nu med att ta fram perennepaket till er som önskar beställa skötsel av oss, eller till er som redan har skötsel.

Är ni intresserade, hör av er till oss på 0302 – 52 25 62.      

kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Hos oss kan du boka gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Telefon
0302-52 25 59 
Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

E-post
lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress 
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Besökstid helgfri vardag 10.00 -12.00.
Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

 

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen 
Box 126
443 23 Lerum