Meny

Gravstenars säkerhet

Ansvaret för säkerheten på kyrkogården är delat: Kyrkogårds- förvaltningen har ett ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

En gravsten som bedöms som farlig måste tillfälligt åtgärdas av kyrkogårdsförvaltningen, till exempel genom att läggas ned. Gravrättsinnehavaren har sedan ansvaret att stenen åtgärdas.  

Kyrkogårdsförvaltningens uppdrag är att regelbundet besiktiga gravstenarna så att varken människor eller gravstenen i sig kommer till skada.

Gravrättsinnehavaren meddelas och uppmanas att åtgärda bristerna på gravstenen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen och bekostar en återmontering av gravstenen om det blir nödvändigt. Återlämnade och kulturhistoriskt värdefulla gravstenar har däremot kyrkogårdsförvaltningen fullt ansvar för.

En gravplats måste inte ha en gravsten. Gravrätten kan därför behållas även om gravstenen avlägsnats. Plantering eller annan utsmyckning behöver inte tas bort.

Anledning till att gravstenarna fortfarande ligger ner kan vara att:

  1. Kyrkogårdsförvaltningen letar efter gravrättsinnehavare men har inte lyckats få kontakt
  2. Kyrkogårdsförvaltningarna arbetar på olika sätt för att lösa problemet med osäkra gravstenar
  3. Gravrättsinnehavare har uppmärksammats på problemet men ännu inte åtgärdat gravstenen

gravstenssäkerhet

Sedan hösten 2012 tillämpas nya anvisningar som underlättar för kyrkogårds-förvaltningarnas säkerhetsarbete. Det finns sedan tidigare anvisningar om hur nya gravstenar ska monteras för att stå säkert. Nu finns också anvisningar för hur säkerhetskontrollen på äldre stenar ska genomföras. En gravsten ska bland annat klara 35 kg dragkraft utan att välta. Stenar som är 30-150 cm höga ska ha minst två dubbar. Vid behov ska stenen omdubbas.

 

Har du frågor om gravstenars säkerhet?

Joakim  Eriksson

Joakim Eriksson

Lerums församling