Kvarter B, Östra kyrkogården
Foto: Peter Ebbesson

Gravstenar

När anhöriga till den avlidna står inför val av gravplats bör även frågan ställas om önskad gravvård. En gravvård kan vara en gravsten, ett kors eller annan gravanordning. Önskas en speciell gravvård måste gravrättsinnehavaren kontrollera att detta stämmer överens med bestämmelserna för det valda kvarteret på begravningsplatsen. 

 

För Lerums kyrkogård finns bestämmelser om hur gravvårdar får se ut. Dessa rekommendationer är antagna i Kyrkorådet.

Rekommendationer gällande gravvårdar på Lerums kyrkogård (PDF)
Länk till denna PDF kommer inom kort. 

Ansökan

För att sätta upp en gravvård i form av gravsten eller annan gravanordning krävs att kyrkogårdsförvaltningen godkänt en ansökan med tillhörande ritning. Inskription på gravanordningen ska också godkännas. Även ändring eller borttagande av gravanordning eller inskription kräver ett godkännande.

Ansökan rörande gravanordning ska göras av gravrättsinnehavaren och om ett stenhuggeri har använts brukar de hjälpa till med detta.

Om gravrättsinnehavaren själv vill göra en ansökan kan denna blankett användas:

Gravvårdsansökan (PDF)
Länk till PDF kommer inom kort

Gravvårdsansökan skickas till:

Lerums kyrkogårdsförvaltning
Box 126
443 23 Lerum 

Skickas ansökan digitalt, vänligen använd e-post: lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se. 

 

Kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Kyrkogårdsexpeditionen, Förvaltningsbyggnaden
Foto: Josefin Bergius
Vår expedition är öppen helgfri vardag kl. 10 - 12

Expeditionen är placerad i den vita förvaltningsbyggnaden på Östra kyrkogården. Hos oss kan du boka tid för gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

Telefon

0302-52 25 59 

Besöksadress 

Kastenhofsvägen 6
443 35 Lerum

För karta, klicka här.

Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

E-post

lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se  

Postadress

Lerums kyrkogårdsförvaltning
Box 126
443 23 Lerum