Ett stenkors på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravskick och gravplats

Här kan du läsa mer om begravningsavgiften, olika typer av gravar, säkerhet kring gravstenar och få svar på vanliga frågor.

Vita planterade blommor på en grav.

Att ansvara för en grav

En person som var folkbokförd i Sverige innan den avled, har rätt att få begravas på en av våra allmänna begravningsplatser.

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

En nedlagd gravsten ligger på en gravplats. En liten skylt står bredvid.

Gravstenar och säkerhet

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för arbetsmiljö och säkerhet för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Kistgravplats, Östra kyrkogården

Gravrättsinnehav

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter. Du får fatta beslut om vem som får gravsättas i graven och har ansvar att se till så att graven är värdigt och vårdat skick.

Gravsättning

Gravsättning

Vid en gravsättning sätts kistan eller urnan ned i en grav. Det kan vara på en särskild gravplats, men även att askan grävs ner i en minneslund eller att askan sprids på annan plats. Här får du mer information om hur det går till på Lerums kyrkogård.

Kvarter Syrenen, Östra kyrkogården

Val av gravplats

Ett av de sista valen som görs för en person handlar om var och hur personen ska begravas. Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Här kan du läsa om olika typer av gravplatser, gravskick.