Meny

Församlingens mål

Församlingsinstruktion 2014

Under helgen, 26-27 april - 2014, samlades alla anställda och förtroendevalda till en intensiv helg på Lundsbrunn för att gemensamt diskutera församlingens framtid. Diskussionerna ska senare ligga till grund för en församlingsinstruktion, ett strategidokument som beslutas av kyrkoherde, kyrkofullmäktige och biskopen.    

Vid helgen fick vi möjlighet att lära känna varandra närmre, och ha mycket roligt, samtidigt som vi fick diskutera vår viktiga framtid tillsammans. Sång och musik, grupparbeten, gemensamma diskussioner och mycket annat knöt både oss och våra tankar samman. Både anställda och förtroendevalda upplevde helgen som väldigt positiv och ser ljust på församlingens framtid.  
- Att vi gjort förberedelsearbetet för vår framtid tillsammans känns otroligt bra och ger oss en grund för goda beslut. Att vi dessutom lärt känna varandra mycket bättre, är något som alla, även övriga i vår församling, kommer att ha stor glädje av, säger Anna Karin Jönbrink.