Meny

Diakoni

"Diakoni" betyder tjänst och handlar om att ge stöd till den som behöver det – socialt, ekonomiskt eller psykologiskt. Diakonalt arbete i form av medmänskligt stöd och omsorg  utförs av många och på många sätt varje dag. Diakoner och präster som är vigda och anställda i kyrkan har en särskild uppgift att uppmuntra och bedriva diakoni.

Du är alltid välkommen...

...att ta kontakt med församlingens diakoner och präster för samtal om dig själv och ditt liv, vad det än gäller. Präster har så kallad absolut tystnadsplikt, vilket innebär att man kan vara helt anonym om man vill det. Diakoner har samma tystnadsplikt som den inom sjuk –och socialvården. 

Du kan höra av dig direkt till någon av diakonerna eller prästerna, eller till samtalsmottagningen, där du talar in eller skriver ditt meddelande. Läs mer om samtalsmottagningen genom att klicka nedan.

Telefonnummer till samtalsmottagningen:  0702-34 14 25.

Kontakt

Helena Resch Bjurulf

Helena Resch Bjurulf

Lerums församling

Diakon

Gunilla Rödström

Gunilla Rödström

Lerums församling

Präst

Agneta Olofsson

Agneta Olofsson

Lerums församling

Diakon

Inger Burgén Levin

Inger Burgén Levin

Lerums församling

Diakoniassistent

Lena Sjögren

Lerums församling

Diakon