Foto: Josefin Bergius

Återgångsgravar

Just nu har vi ca 200 disponibla återgångsgravar i Lerum. Många av våra återgångsgravar har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på kyrkogården.

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. Skälen till att man återlämnar kan vara flera, t.ex. att anhöriga meddelar att de inte längre orkar sköta graven eller att gravrätten på 25 år löpt ut och vi inte funnit någon gravrättsinnehavare. Graven blir då en återgångsgrav.

Just nu har vi ca 200 disponibla återgångsgravar i Lerum. Många av våra återgångsgravar har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på kyrkogården. Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. De lediga återgångsgravarna finns till största delen på Lerums Västra kyrkogård.

Välkommen till visning!
Vi står gärna till tjänst för visning av återgångsgravar. Övertagande av befintlig gravsten/gravram är för närvarande kostnadsfritt. Därefter är det fritt att själv disponera graven för framtida bruk, självklart under förutsättning att gravens sköts och inte blir vanvårdad.

Utställningsgrav

För att visa hur en återgångsgrav kan se ut håller vi på att ta fram en utställningsgrav på Lerums Västra kyrkogård. Karta som visar var den finns kommer snart att finnas tillgänglig.

gravvisning - lerums kyrkogård

För bokning av gravvisning, välkommen att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Joakim Eriksson, tfn 0302-522560
Josefin Bergius, tfn 0302-522562

kontaktuppgifter till vår kyrkogårdsexpedition

Hos oss kan du boka gravsättning, gravvisning och borgerlig begravning. Det är även till oss du vänder dig med frågor gällande gravar, gravskötsel och övriga kyrkogårdsärenden.

 

Telefon
0302-52 25 59 
Telefontid: Vardagar kl. 10.00-12.00

 

E-post
lerum.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress 
Kastenhofsvägen 6, 443 35 Lerum
Besökstid helgfri vardag 10.00 -12.00.
Du som besökare har även möjlighet att boka tid utanför besökstiden.

 

Postadress
Kyrkogårdsförvaltningen 
Box 126
443 23 Lerum