Entrén, Västra kyrkogården

Återgångsgravar

Bokning av gravvisning

Mer info

För att bevara karaktären på kyrkogårdarna återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. Just nu har vi ca. 200 disponibla återgångsgravar på Lerums kyrkogård. Många av våra återgångsgravara har fina gravramar med ståtliga gravstenar. Men det finns även gravplatser utan gravstenar.

Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. Övertagande av befintlig gravsten/gravram är för närvaranda kostnadsfritt. Vi har återgångsgravar för kistor främst på kvarter B på Östra kyrkogården och för urnor finns det lediga återgångsgravar på Västra kyrkogården och  Gamla kyrkogården. 

 

Kistgravplats, Östra kyrkogården

Gravrättsinnehav

Att vara gravrättsinnehavare innebär både rättigheter och skyldigheter. Du får fatta beslut om vem som får gravsättas i graven och har ansvar att se till så att graven är värdigt och vårdat skick.