Asklunden Hallonet, Östra kyrkogården

Asklunden Hallonet

Asklunden Hallonet är avsedd att utgöra ett alternativ för de som önskar en skötselfri gravplats men som inte är anonym.

Bokning av gravvisning

Mer info

Det finns inga lediga platser i vår asklund på Östra kyrkogården. Dock finns det platser i vår askgravplats.

I Asklunden Hallonet har man en egen gravplats, men utan gravrätt. Man får ha platsen i 25 år. Denna period kan sedan förlängas, om man så önskar. Gravplatsytan är 50 x 50 cm och rymmer upp till fyra urnor.

I asklunden sker gravsättning endast med urnor av förgängligt material. 

FÖLJANDE GÄLLER FÖR VÅRA PLATSER I ASKLUNDEN HALLONET:

  • Anhöriga kan deltaga vid urngravsättningen. 
  • Kyrkogårdsförvaltningen gör gravöppningen och fyller igen efter gravsättningen.
  • När askan har blivit nedsatt skickas ett minnesbrev till anhöriga som talar om vilket datum gravsättningen gjordes. 
  • Namnplatta beställs av förvaltningen efter gravsättning och bekostas av dödsboet/anhöriga mot en kostnad. 
  • Gravstenen för namnplatta köps in av förvaltningen och är förvaltningens egendom.
  • Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln av asklunden och för all plantering inom denna.
  • Enskilda planteringar och minnessaker får inte förekomma.
  • Sommartid får lösa buketter sättas i förvaltningens svarta vaser, antingen på gravplatsen eller i förvaltningens vasställ. Mellan sista oktober och sista mars får gravlykta och krans placeras vid gravplatsen samt gravljus i ljushållarna. 

Priser - Asklunden Hallonet