Året på kyrkogården

Det finns mycket att ta hand om på våra kyrkogårdar året om, som snöröjning, beskärning och att ta bort utbrunna ljus. Här kan du läsa om det arbete vi gör och vid vilken tid på året som vi gör vad.

Januari-Mars

 • Snöröjning och halkbekämpning vid behov
 • Beskärning av buskar och träd
 • Service och underhåll på maskiner, utrustning och parkbänkar
 • Vårstädning på kyrkogårdarna
 • Granris, ljung, kransar och utbrunna ljus tas bort på samtliga gravar samt trasiga lyktor

April-Maj

 • Sommarvattnet sätts på i mitten av april (med förutsättning att vädret tillåter)
 • Vattenkannor och vaser placeras ut på serviceplatserna
 • Skötsel av gräs- och grusytor
 • Ogräsrensning i rabatter och häckar  

Juni-September

 • Skötsel av gräs- och grusytor
 • Ogräsrensning i rabatter och häckar
 • Häckklippning
 • Varannan vecka tar vi bort vissna blommor i vaser på samtliga gravar

September-November

 • Skötsel av gräs- och grusytor
 • Lövuppsamling
 • Sommarvattnet stängs av i mitten av oktober (eventuellt tidigare om det blir kallt väder)
 • Vattenkannor och vaser tas in

December

 • Snöröjning och halkbekämpning vid behov
 • Skötsel och underhåll av maskiner och utrustning påbörjas
 • Beskärning av buskar och träd