Meny

Lerbäcks blomsterfond och Snavlunda blomsterfond

Insamlingsstiftelsen Lerbäcks blomsterfond och insamlingsstiftelsen Snavlunda blomsterfond.

  • Fonderna får sina inkomster från minnesgåvor, kollekter eller anslag.
  • Medel från fonderna används till uppvaktningar och julblommor.
  • Boende på servicehus och vårdhem som har anknytning till församlingarna får också del av fondernas medel.

Välkommen med din gåva!

 

Lerbäcks Blomsterfond plusgiro 578222-2

Snavlunda Blomsterfond plusgiro 645273-4