Meny

Kyrkogårdarna i Lerbäck och Snavlunda

Kyrkogården är en plats för sorg och saknad, en plats dit vi går för att minnas, tända ljus och sätta blommor på anhörigas gravar. Kyrkogården är ett offentligt rum men ändå avskilt. Här påminns vi alla om livets bräcklighet och skörhet, men också om vår respekt för dödens mysterium. Kyrkogården är därför också platsen för en särskild stillhet, en stillhet som kyrkogårdens arkitektur och utformning vill vara en hjälp att hitta.

Vi vill ju alla vårda minnet av våra anhöriga. Ibland kan det vara svårt att hinna med. Som gravrättsinnehavare har du en skyldighet, enligt Begravningslagen 7 kap 3§, att hålla gravplatsen i ett vårdat och värdigt skick. Du kan välja att sköta gravplatsen själv eller så kan du vända till till kyrkogårdsförvaltningen och välja ett skötselalternativ som passar just dig.

Här kan du läsa mer om våra gravskötslar