Meny

Gravtyper

I Lerbäck-Snavlunda pastorat har vi möjlighet att erbjuda tre olika gravskick på båda våra kyrkogårdar

Askgravplats - är ett gravskick där man köper en gravrätt för 25 år med möjlighet till förlängning med 15 år i taget. Man får då en gravplats där sten ingår. På stenen kan man göra inskription eller också kan man montera en namnplatta. Anhöriga kan vara med på gravsättningen. Huvudmannen, i detta fall kyrkan, ansvarar för utsmyckningen av gravplatsen men man har möjlighet att smycka graven med snittblommor och gravljus på anvisad plats.

Minneslund - är en kollektiv gravplats utan gravrätt för nedgrävning eller utströende av aska. Eftersom gravsättningsplatsen är anonym kan inte anhöriga vara med vid gravsättningen. Namn på gravsatta sätts inte upp, däremot finns en gemensam utsmyckningsplats för snittblommor och gravljus.

Kistgravplats - är en gravplats med gravrätt där möjlighet finns att gravsätta kista eller urna. Man köper en gravrätt som varar 25 år med möjlighet till förlängning med 15 år i taget. Gravrättsinnehavaren ansvarar själv för anskaffning av gravsten eller dylikt, samt även för gravrättens skötsel och utsmyckning. Gravskötsel är en tjänst som kyrkan kan tillhandahålla.

Här kan du läsa mer om:

Gravskötsel