Ett diakonemblem mot vit bakgrund.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Våra diakoner

Vill du prata med någon? En diakon ger stöd åt människor i olika livssituationer. Det handlar om det personliga mötet. Diakonerna har någon form av högskoleutbildning inom socialt arbete eller omvårdnad. Till denna kommer en ettårig diakonutbildning och praktik. Diakonerna har tystnadsplikt.