Teckenspråkig präst

Teckenspråkig präst är anställd i Leksands pastorat och i Västerås stift .

Kyrka på teckenspråk

Kyrka på teckenspråk är ett samlingsnamn på  gemenskap och gudstjänster i Leksands församling.

Gemenskap
Varje onsdag kl 18-20 i församlingshemmet S:t Persgården. Träffarna innehåller fika något tema och avslutas med aftonbön.

Gudstjänster 
En gång i månaden i Leksands kyrka kl 13.00

( Se aktuella datum i faktarutan intill )

Teckenspråkig präst

Johan  S Wisser är anställd på heltid som teckenspråkig präst. Halva sin tjänst är förlagd i Leksands pastorat resten av tiden arbetar Johan i Västerås stift. Han har tidigare arbetat  i Härnösands stift i 14 år med teckespråkig verksamhet. 

Döva i Leksands pastorat erbjuds  kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel, begravningar och bikt och samtal på teckenspråk .

Enskilda samtal med en präst är annorlunda, eftersom prästen har den strängaste formen av tystnadsplikt och det  är väldigt viktigt att döva har tillgång till.

  Vill du veta mer om teckenspråkligt arbete?

Läs Händer i Kyrkan -en tidning om teckenspråkligt arbete i Svenska kyrkan. Detta är  nätbeserat blädderexemplar men tidiningen kan laddas ned som PDF och ges även ut i tryck fyra gånger per år.

Filmklipp /andakter från vår Youtube kanal

På Leksands pastorats youtube kanal samlar vi filmklipp från gudstjänster och förinspelade digitala andakter i spellistan På teckenspråk

Teckenspråkigt arbete

Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka, ett av dessa språk är teckenspråk.