Meny

Teckenspråkig präst

Teckenspråkig präst är anställd i Leksands pastorat och i Västerås stift .

Johan Wisser

Johan Wisser

Leksands Pastorat

präst, teckenspråkig

Mer om Johan Wisser

Teckenspråking präst i Leksands pastorat och Västerås stift

Kyrka på teckenspråk

Kyrka på teckenspråk är ett samlingsnamn på  gemenskap och gudstjänster i Leksands församling

Gemenskap
Varje onsdag kl 18-20 i församlingshemmet S:t Persgården till och med den 27 maj, 2020.

Gudstjänster 
En gång i månaden i leksands kyrka kl 13.00 ( se fakta rutan intill för datum)

Teckenspråkig präst

Johan  S Wisser är anställd på heltid som teckenspråkig präst. Halva sin tjänst är förlagd i Leksands pastorat resten av tiden arbetar Johan i Västerås stift. Han har tidigare arbetat  i Härnösands stift i 14 år med teckespråkig verksamhet. 

Döva i Leksands pastorat erbjuds  kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel, begravningar och bikt och samtal på teckenspråk .

Enskilda samtal med en präst är annorlunda, eftersom prästen har den strängaste formen av tystnadsplikt och det  är väldigt viktigt att döva har tillgång till.

  Vill du veta mer om teckenspråkligt arbete?

Läs Händer i Kyrkan -en tidning om teckenspråkligt arbete i Svenska kyrkan. Detta är  nätbeserat blädderexemplar men tidiningen kan laddas ned som PDF och ges även ut i tryck fyra gånger per år.