Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig präst

Barbro Lilja Brattgård är teckenspråkig präst i Leksands pastorat och Västerås stift.

Barbro Lilja Brattgård

Barbro  Lilja  Brattgård är anställd på halvitd men som teckenspråkig präst Leksands pastorat . Hon har tidigare varit stiftsadjunkt för teckenspråkligt arbete 27 år i Skara stift .

Döva i Leksands pastorat erbjuds  kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel, begravningar och bikt och samtal på teckenspråk .

Enskilda samtal med en präst är annorlunda, eftersom prästen har den strängaste formen av tystnadsplikt och det tror Barbro är väldigt viktigt att döva har tillgång till.

– Man är i en liten grupp, en språklig minoritet och det kan då vara skönt att känna att man kan prata med någon och veta att det inte går vidare någonstans, förklarar hon.

Det finns en förväntan från döva generellt i stiftet att de ska ha en egen präst

Västanviks folkhögskola  är Sveriges enda folkhögskola för döva och alla som vill lära sig teckenspråk och Barbro, som besöker skolan regelbundet hoppas därför på ett gott samarbete.

– Det finns en förväntan från döva generellt i stiftet att de ska ha en egen präst.... I första hand är jag här för döva i församlingen, förklarar Barbro. Jag måste ju också föra en diskussion med döva så att jag inte bara kör över målgruppen. De kanske föredrar att ha helt egna gudstjänster där vi inte behöver ha en teckenspråkstolk inblandad, säger hon.

 För mer information och frågor:

Barbo Lilja Brattgård
mobil: 070-2886821
e-post: Barbro Lijla Brattgård

  Vill du veta mer om teckenspråkligt arbete?

Läs Händer i Kyrkan -en tidning om teckenspråkligt arbete i Svenska kyrkan. Detta är  nätbeserat blädderexemplar men tidiningen kan laddas ned som PDF och ges även ut i tryck fyra gånger per år.