Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Teckenspråkig präst

Barbro Lilja Brattgård är teckenspråkig präst i Leksands pastorat och Västerås stift. Varje vecka i Leksand träffas döva i mötesplatsen "Kyrka på Teckenspråk"

Barbro Lilja Brattgård
Barbro Lilja Brattgård Bild: Ingrid del Castillo

Barbro  Lilja  Brattgård är anställd på heltid men jobbar halva tiden för stiftets räkning och halva tiden för Leksands pastorat sedan september 2017. Hon har tidigare varit stiftsadjunkt för teckenspråkligt arbete 27 år i Skara stift .

Nu erbjuds döva i Leksands pastorat  kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, vigsel, begravningar och bikt och samtal på teckenspråk .

Enskilda samtal med en präst är annorlunda, eftersom prästen har den strängaste formen av tystnadsplikt och det tror Barbro är väldigt viktigt att döva har tillgång till.

– Man är i en liten grupp, en språklig minoritet och det kan då vara skönt att känna att man kan prata med någon och veta att det inte går vidare någonstans, förklarar hon.

Det finns en förväntan från döva generellt i stiftet att de ska ha en egen präst

Västanviks folkhögskola  är Sveriges enda folkhögskola för döva och alla som vill lära sig teckenspråk och Barbro, som besöker skolan regelbundet hoppas därför på ett gott samarbete.

– Det finns en förväntan från döva generellt i stiftet att de ska ha en egen präst.... I första hand är jag här för döva i församlingen, förklarar Barbro. Jag måste ju också föra en diskussion med döva så att jag inte bara kör över målgruppen. De kanske föredrar att ha helt egna gudstjänster där vi inte behöver ha en teckenspråkstolk inblandad, säger hon.

 För mer information och frågor:

Barbo Lilja Brattgård
mobil: 070-2886821
e-post: Barbro Lijla Brattgård

  Vill du veta mer om teckenspråkligt arbete?

Läs Händer i Kyrkan -en tidning om teckenspråkligt arbete i Svenska kyrkan. Detta är  nätbeserat blädderexemplar men tidiningen kan laddas ned som PDF och ges även ut i tryck fyra gånger per år.

Kyrka på teckenspråk

TeckenTassarna, barngrupp 
tisdagar kl 17.00-19.00

För barn som kan teckenspråk.
Vi träffas i församlingshemmet S:t Persgården i Leksand

 

Onsdagsgruppen, Mat och workshop
onsdagar kl 17.00-20.00

Vi träffas i församlingshemmet S:t Persgården i Leksand

Vi äter och umgås. Kvällarna har ofta  ett tema och vi avslutar alltid med en enkel andakt.
Besöksadress: Kyrkallén  6, Leksand

Ingen föranmälan.

 

FIGURTEATER PÅ TECKENSPRÅK

Lär dig att göra och spela figurteater på teckenspråk!
Handledare - Jonas Forsberg
Åtta torsdagar 18.00 - 20.00 from 31 januari
Datum/tid: torsdag 31 januari kl. 18.00-20.00
Plats: Walléngården - Wallénvägen 24, Åkerö - Leksand

Anmälan/frågor till Barbro Lilja Brattgård mobil : 070 288 68 21

 E-post