Domprost, Daniel Eklund
Foto: Henrik Mill

Visitation- hur mår våra församlingar?

Nyhet Ändrad

Stiftets domprost Daniel Eklund besöker våra församlingar för att få en samlad bild av Leksands pastorat och förmedla tankar inför framtiden.

Ungefär vart 12:e år kommer biskopen och stiftsmedarbetare på besök i vårt pastorat. Nu är det dags igen! Den 19-23 april pågår visitation i våra fyra församlingar. Eftersom biskopen är tjänstledig för fördjupande studier, är det domprost Daniel Eklund som visiterar i biskopens ställe.

Vad är en visitation?

Vid en visitation går Västerås stifts medarbetare igenom pastoratets gudstjänstliv, verksamheter, fastigheter, ekonomi, förvaltning, träffar medarbetare och förtroendevalda m.m. Detta för att se att vi utför vårt uppdrag på det sätt som förväntas av oss och på ett sätt som gagnar våra medlemmar. Man gör även besök på någon eller några andra platser som har en särställning i bygden. Vi kommer därför under visitationen att besöka Leksands folkhögskola och Tegera arena.

Församlingsbor kan delta

Under dessa dagar kommer vi att föra samtal i våra församlingar om hur gudstjänstlivet och verksamheten är där. Delta gärna i det samtalet! Plats och tid för samtalen finner du här på sidan. 

Ett festligt avslut med visitationsmässa

Söndagen den 23 april kl 11.00 i Leksands kyrka, firar vi en festmässa. Domprost, Daniel Eklund predikar. Vår kontraktsprost Margareta Carlenius,  pastoratets präster, musiker och körsångare i olika åldrar medverkar tillsammans med många andra i mässan. Efteråt blir det ett lite ”matigare” kyrkkaffe i St Persgården med efterföljande visitationsstämma.

En sammanfattning

På visitationsstämman ger domprost, Daniel Eklund en samlad bild av deras intryck av Leksands pastorat – och sannolikt tankar för oss att ta med inför framtiden och i det förändringsarbete som ständigt pågår.

Varmt välkomna till vår festmässa den 23 april, kl 11.00 i Leksands kyrka!

Christina Engqvist, kyrkoherde