I krykbänken
Foto: Ingrid E. del Castillo

Kyrkans verksamheter och Covid-19

Gudstjänster och andakter firas med ett max antal på 8 personer . Vi fortsätter även sända digitala andakter. Vi följer stiftets rekommendationer relaterat till gudstjänstfirande och direktiv från myndigheter.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att  hålla  våra kyrkorum öppna, och verka för att hoppet finns i våra liv.  Gud är nära och den enda vi inte behöver hålla avstånd till. Vi går inte ensamma.

Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vi firar gudstjänst!

Utifrån det rådande läget med ökad smittspridning av covid-19,  gäller  max gräns på 8 personer vid allmänna sammankomster.

Från och med den 14 februari börjar vi med kortare gudstjänster och andakter med max deltagare på 8 personer. Vi firar fler gudstjänster och andakter under veckan så att fler kan närvara.

  • Söndagar, i Leksands kyrka: dubbla gudstjänster kl 10.00 resp 11.00  Lunchböner i
  • Leksands kyrka:  tisdag- fredag kl 12.00-12.30 

 Se vår webbkalender  för mer info betr. våra församlingar i Siljasnnäs och Djura där gudstjänsttiderna varierar.

 Våra kyrkor är öppna för enskild andakt .  

 Vi kommer så långt det är möjligt att fortsätta att fira gudstjänst – men i omställd form .

Uppdatering sker kontinuerligt på sidan efter löpande beslut.

 

Vi följer Folkhälsomyndighetens anvisningar.

 

Digitala Andakter

Våra digitla andakter forsätter under våren.

Samtliga digitala andakter och helgmålsböner samlas på sidan:  digital andakt

Besök gärna vår Youtube kanal. Där publiceras inte bara andakter utan även  klipp från gudstjänstliv i allmänhet.

Verksamheter för barn

I och med regeringens beslut, taget den 21/1, om lättnader för barnverksamheter för barn födda från 2005 och senare, öppnar vi upp för med viss barnverksamhet. Slutna barn- och ungdomsgrupper samt körgrupper där föranmälan  krävs,  starta upp från vecka 5. Konfirmader träffas digitalt men kommer att även ha fysiska träffar. Samtliga verksamheter har kortare pass i mindre grupper.

Kontakta personal/ verksamhetsansvarig vid  frågor kring det som rör den verksamhet som berör dig eller ditt barn.

Vuxenverksamhet

 Träffar för vuxna, med undantag för promenadgrupper om max 8 personer, är pausade tillsvidare.   

Begravningsverksamhet

Undantaget för ordningsförändringen gällande allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om 8 personer är  begravningar. Det innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättningar och motsvarande med upp till tjugo deltagare.

Äldreboenden

Det råder besöksförbud i våra äldreboenden vilket innebär att samtliga andakter mässor och gymnastik  är inställda tills vidare.

 

 Vi hänvisar till :

vår webbkalender för aktuell information 

facebook.com /kyrknyckeln 

Magasin Leksandbygdens lokala annonsblad. På nätet finns även veckans  bläddervänliga exemplar.

 

Följ oss på  våra Facebooksidor

  • Kyrknyckeln
  • Siljansnäs församling
  • Djura Församling 
  • S:t Persgården