Meny

Kyrkans verksamheter och Covid-19

Den snabba smittspridningen av coronaviruset Covid-19 gör att vi följer stiftets rekommendationer relaterat till gudstjänstfirande och nattvard. Vi följer allmänna direktiv från kommunen och myndigheter.

Gudstjänster firas ute i det fria

På grund av  myndigheternas rekommendation att avstå från större samlingar
firar vi gudstjänster så långt det är möjligt utomhus under sommarhalvåret

vi sänder även helgmålsbön fram till  slutet av juli:  Webbsända andakter

 Våra kyrkorum står öppna för dig för enskild andakt och samtal.

Svenska kyrkan anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset Covid-19. I nuläget innebär det att församlingarna fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst, men anpassningar sker.

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att hålla öppet, fira gudstjänst och bedriva annan verksamhet. Samtidigt följer vi noga

Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Gudstjänstfirande

Från och med 21/5, Kristihimmelsfärdsdagen firas gudstjänster ute i det fria i närheten av våra kyrkor eller på platser där våra friluftsgudstjänster normalt firas under sommarhalvåret. Det finns en gräns på max 50 personer vid publika evenemang.  Det innebär att antalet deltagare är begränsade vid gudstjänster. Större konserter ställs in och speciella gudstjänster, t ex konfirmationer kommer att ställas om. Kyrkoherden tar beslut utifrån rådande omständigheter och situation.

Nattvardsfirande

I nattvarden tar vi emot Kristi kropp och blod i brödets och vinets gestalt. I tider av  fortsatt smittspridning är det beslutat att mässor får firas men med stor försiktighet. Mässor i pastoratet firas under veckan  i Leksand och Siljansnäs församlingar, och en gång i månaden i Tällberg.

Inställda verksamheter

I vissa lägen kan det finnas skäl att ställa in vissa  sammankomster. Varje tillfälle måste bedömas utifrån sina egna förutsättningar och rådande omständigheter.

Äldreboenden

Det råder besöksförbud i våra äldreboenden vilket innebär att samtliga andakter mässor och gymnastik  ställs in tills vidare.

 Se även vår webbkalender , facebook.com /kyrknyckeln och veckoannons i  bygdens lokala annonsblad Magasin Leksand för löpande aktuell information. På nätet finns även veckans  bläddervänliga exemplar.

Följ oss på  våra Facebooksidor

  • Kyrknyckeln
  • Siljansnäs församling
  • Djura Församling 
  • S:t Persgården