I krykbänken
Foto: Ingrid E. del Castillo

Kyrkans verksamheter och Covid-19

Gudstjänster och andakter firas i våra kyrkor med ett max antal på 100 personer på anvisad plats. Från och med den 29 september planeras fler Corona restriktioner att tas bort.

Fler Corona restriktioner planeras att tas bort från och med den 29 september.

Detta innebär att:

  • deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort  mao tak för gudstjänstbesökare  och konsert besökare i våra kyrkor försvinner.
  • deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tex  konferenser, minnestudner och dopkalas i våra församlingshem tas bort.
  • de kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen tas bort tex vid soppluncher, frukostar mm  i våra församlingshem.

 

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. Så långt det är möjligt fortsätter därför Svenska kyrkans församlingar att  hålla  våra kyrkorum öppna, och verka för att hoppet finns i våra liv.  Gud är nära och den enda vi inte behöver hålla avstånd till. Vi går inte ensamma.

Folkhälsomyndighetens anvisningar.

Vi firar gudstjänst!

Restriktionerna tillåter allmänna sammankomster enligt följande, med reservation utefter lokalens storlek

  • Inomhus 300 med anvisad sittplats*
  • Utomhus 600 utan anvisad sittplats
  • Utomhus 3000 med anvisad sittplats

*Anvisad sittplats – Besökarna blir anvisade till en plats som medger avstånd till nästa sällskap, och/eller att det finns tydliga markeringar med de avstånd som krävs. Den som är verksamhetsansvarig ska säkerställa att anvisningen sker.

Tillämpade restriktioner i pastoratets kyrkorum

Gudstjänster och konserter som firas i våra kyrkorum begränsas utifrån lokalens förutsättningar och rådande restriktioner.

Leksands kyrka:   
Gudstjänst med församlingssång 100 sittplatser
*Konsert / sammankomster utan församlingssång 150 sittplatser

*Vid konsert med inträde: 100 sittplatser

Djura kyrka: 
Gudstjänst med församlingssång 30 sittplatser
Konsert / sammankomster utan församlingssång 50 sittplatser

Siljansnäs kyrka: 
Gudstjänst med församlingssång 100 sittplatser
Konsert / sammankomster utan församlingssång 100 sittplatser

S:t Petri kapell: 30 sittplatser med eller utan församlingssång.

 

Nattvard

sedan den 1 juli firas nattvard. 

Kyrkkaffe

 Enklare kyrkkaffe genom personalservering utomhus och vid anvisade platser inomhus tillåts.

Dopkaffe och minnesstund

Bokningar av minnesstund och dopkaffe i våra församlingshem är möjliga . Upp till 50 personer, max 8 personer sittande vid ett bord.
Vid frågor kontakta Pastorsexepeditionen 0247-80700

Verksamheter för barn

 Verksamhet i slutna barn- och ungdomsgrupper pågår under sommaren  där föranmälan  krävs. Konfirmader har fysiksa täffar kortare pass i mindre grupper. 

Kontakta personal/ verksamhetsansvarig vid  frågor kring det som rör den verksamhet som berör dig eller ditt barn.

Vuxenverksamhet

Träffar för vuxna,   återupptas under  hösten utifrån rådande restriktioner.

Begravningsverksamhet

Från och med den 1 juli  finns vissa lättnader i restriktionerna.
Max antal personer anpassas utefter lokalens utformning, minst 1 meters avstånd mellan sällskap och minst 2 meters avstånd vid sång gäller fortfarande.*Samma regler gäller som vid Konserter och Gudstjänster.
Vid avskedet rekommenderas att de sörjande går fram till kistan sällskapsvis med ordentligt avstånd.

Äldreboenden

Samtliga andakter mässor och gymnastik  är inställda tills vidare.

 

 Vi hänvisar till :

vår webbkalender för aktuell information 

facebook.com /kyrknyckeln 

Magasin Leksandbygdens lokala annonsblad. På nätet finns även veckans  bläddervänliga exemplar.

 

Följ oss på  våra Facebooksidor

  • Kyrknyckeln
  • Siljansnäs församling
  • Djura Församling 
  • S:t Persgården