Någon sitter på en bänk utomhus. Bredvid ligger några psalmböcker.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Friluftsgudstjänster

Nyhet Publicerad Ändrad

Upplev Guds goda natur! Fira gudstjänst ute på vackra platser.

Vackra platser i Leksand

Torsdag 6 juni, Nationaldagen, 17:00 
Ekumenisk bön, Andaktsplatsen
Andaktsplatsen , Leksands kyrkogård med Joel Ludvigson, präst samt pastorer från våra frikyrkor. Vid regn är vi i kyrkan.
Leksands församling

Lördag 22 juni,15.00
Friluftsgudstjänst på Holen, Tällberg
Präst, Sten Boman
Plats: Vid Holens gammelgård,  Holgattu 32, Tällberg

Lördag 22 juni, 23.00
Mässa på Heliga Ängen, Tällberg

Präst, Sten Boman
Plats: nedanför telefonkiosken, Siljansvägen 450, Tällberg

Söndag 23 juni, 11.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst på Hildasholm
Vi håller till i trädgården bakom huvudbyggnaden, med Siljan som vacker bakgrund.
Kaffeservering efter gudstjänsten.
Präst, Fredrik Lautmann med flera.

Söndag 4 augusti, 15.00
Friluftsgudstjänst i Skebergs skolhus
Präst, Sten Boman
Plats : mittemot Skebergs Bygdsgård, Skeberg backen 135

Söndag 4 augusti, 15.00
Friluftsgudstjänst vid Rönnäs båthus.
Plats: Västra Rönnäs, Kyrkvägen, 793 91 Leksand

 

Vackra platser i Siljansnäs

Söndag 7 juli, 11.00
Friluftsgudstjänst i Olsnäs
Vid olsnäsgården,  Olsnäs Perandersgattu 23,Siljansnäs

Söndag 21 juli, 16.00
Friluftsgudstjänst i Lundbjörkens fäbod vid majstångsplatsen
Plats: ca 11 kilometer väster om Siljansnäs. Följ Moravägen till  Lundbjörkens andra uppfart på vänster sida, Almgattu .  Sväng  första höger in på Björkgattu. Följ skyltarna till majstångsplatsen.

Söndag 28 juli, 11.00
Ekumenisk gudstjänst i prästgårdens trädgård 
 Plats: Siljansnäs Prästgård, Prästbacken 3, Siljansnäs ( brevid kyrkan)

Söndag 4 augusti, 16.00
Friluftsgudstjänst i prästgårdens trädgård
 Plats: Siljansnäs Prästgård, Prästbacken 3, Siljansnäs ( brevid kyrkan)

Söndag 18 augusti, 16.00
Friluftsgudstjänst i prästgårdens trädgård
 Plats: Siljansnäs Prästgård, Prästbacken 3, Siljansnäs ( brevid kyrkan)

 

Vackra platser i Åhl/ Insjön

Söndag 9 juni, 11.00
Friluftsgudstjänst vid Finnviken, Tunsta bystuga
Parallellvägen 1, Insjön

Lördag 22 juni, 11.00
Friluftsgudstjänst vid hembygdsgårdarna
Plats :  Vattberget, 793 41 Insjön

Söndag 14 juli, 12.00
Friluftsgudstjänst i samband med "Hönsbytardag"
i prästgårdsparken vid Åhls prästgård.
Kyrkvägen 23, 793 40 Insjön

 

Vackra platser i  Djura

Söndag 7 juli, 16.00
Gudstjänst på kyrkbacken
Djura Kyrka , Hedbyvägen 3, 790 31 Djura

Söndag 28 juli, 16.00
Gudstjänst vid Rälta brygga
Söder Rälta by

Söndag 11 augusti, 16.00
Gudstjänst vid  Djura hembygdsgård
 Efter Djura kyrka ( Hedbyvägen 3, 790 31 Djura) fortsätt 500 m in på Hedbyvägen. Hembygdsgårdarna ligger på vänster sida.