Trädvård på kyrkogården
Foto: Magnus Aronson/ IKON

Föryngring av träd

Nyhet Publicerad

I samråd med Länstyrelsen Dalarna fälls träd på Leksands kyrkogård.

 

I syfte att föryngra trädbeståndet på Leksands kyrkogrård kommer kyrkogårdsförvaltningen i samarbete med arborister fälla ett antal träd på  kyrkogården . Arbetet påbörjas i av januari med, start vecka 4.

Längre fram under sommaren kommer stubbarna att fräsas och marken förberedas för återplantering. Återplantering sker under våren 2024.

Arbetet sker i samråd med Länsstyrelsen Dalarna.

 Vid frågor kontakta kyrkogårdsförvaltningen