Svenska kyrkans flagga
Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Ett pastorat - fyra församlingar

Nyhet Publicerad

Den 20 augusti tog stiftsstyrelsen i Västerås beslut att en sammanläggning av Leksand-Djura -Siljansnäs pastorat och Åhls församling i Insjön kommer att ske 1 januari 2022.

I Leksands kommun finns fyra församlingar som tillhör Svenska kyrkan men endast tre hör till ett och samma pastorat.  Frågan kring en sammanläggning av Åhls församling i Insjön med Leksand, Djura och Siljansnäs pastorat till en gemensam struktur har diskuterats till och från under många år.  Efter samtal inom och mellan församlingarna beslutade kyrkoråden i Åhls församling och Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat att uppdra åt Västerås stift att göra en utredning kring en eventuell sammanläggning. I november 2019 påbörjades utredningen.

Stiftsstyrelsens beslut

Den 20 augusti 2020 beslutade stiftsstyrelsen att en sammanläggning av Åhls församling och Leksand-Djura-Siljansnäs pastorat ska ske 1 januari 2022.  Enligt  stiftsstyrelsens beslut blir det ett pastorat med fyra församlingar; med ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd och församlingsråd i respektive församlingar. Under tiden ska en interimsstyrelse sköta beslutsärenden  med 20 ledamöter från Leksand- Djura- Siljansäs pastorat och 5 från Åhl.  I beslutet ska val av en interimsstyrelse ske den 30 september i år.

Ett nytt namn

Det nya pastoratet föreslås heta Leksands pastorat. Beslut om namnfrågan tas upp vid nästa stiftsstyrelsemöte i september.

En skriftlig reservation har inkommit mot stiftsstyrelsens beslut och en överklagandetid pågår nu i tre veckor.

Läs beslutet i sin helhet