Collage/illustration
Foto: Ingrid E del Castillo

Ett ljus för mänskliga rättigheter

Nyhet Publicerad Ändrad

Tänd ett ljus, stanna upp, reflektera ! Vi uppmärksammar Förintelsens dag, Onsdag 27 januari. Leksands kyrka har öppet mellan 8.30-19.00 för ljuständning. Präst finns tillgänglig för samtal.

Den 27 januari 1945 rullade Sovjetiska krigsfordon in i förintelselägret Auswichz-Birkenau. Det som mötte dem har kommit att på djupet förändra vår syn på ondska. Ett massivt nätverk av liknande läger hade konstruerats av en grupp människor i syfte att utrota en annan grupp människor som man ansåg inte hade något människovärde. Sedan 2001 har den dagen varit en minnesdag och sedan 2005 en internationell minnesdag antagen av FN.

 Utebliven demokratiresa

Åkerö skola har under många år tagit ungdomar i årskurs nio på en demokratiresa till koncentrationslägren i Polen och Tyskland. Sedan första året har Åkerö skola och Leksands församling högtidlighållit denna dag och ungdomarna, som varit med på resan, har fått berätta i ord och bild om sina upplevelser. I år blir det inte på samma vis eftersom pandemi satte stopp för  skolårets demokratiresa. Samtidigt ser vi idag liknande krafter som ledde till utrotningslägren växa sig allt starkare i vårt land och runt om i världen.

Besök kyrkan och tänd ett ljus

Vill vi därför öppna för alla,  att i stillhet minnas denna dag genom att besöka Leksands kyrka.  Tänd ett ljus, stanna upp, reflektera och låt ljuset vara ett personligt ställningstagande för att inte ge efter för rädslans och mörkrets krafter. Låt ljuset lysa för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet!

Söndagen den 30 januari  kl 11.00 inleder förfastan. Söndagens digitala temaandakt, från Åhls kyrka med Sten Boman har temat Nåd och tjänst med fokus på mänskliga rättigheter. Länk till andakten publliceras på sidan: Digital andakt