I krykbänken
Foto: Ingrid E. del Castillo

Kyrkans verksamheter och Covid-19

Gudstjänster och andakter firas i våra kyrkor som vanligt. Från och med 12 januari finns uppdaterade föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster där 20 deltagare får vistas inomhus på anvisad sittplats utan krav på vaccinationsbevis. Då särskilda smittskyddsåtgärder vidtas kan max 50 samlas till gudstjänst.

Rekommendationer 
För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus. De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare: är du inte vaccinerad bör du hålla avstånd till andra

Sedan november uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma  och testa sig för covid-19 vid symtom.

Nya åtgärder sedan 12 januari
Vid allmänna sammankomster inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare. Sällskap kan bestå av maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För sammankomster med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis, i tillägg till övrig reglering.

Vad gäller i våra kyrkor ?

Från och med 12 januari gäller ett max tak  på 50 för gudstjänstbesökare  på anvisad plats utan krav på covidpass utifrån följande smittskydds åtgärder:

•Deltagarna ska sitta vid anvisad plats i kyrkan.

•Sällskap ska bestå av max åtta personer.

•Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst en meter till varandra.

Så länge  ovanstående smittskyddsåtgärder vidtas firar  vi gudstjänster om söndagarna  som vanligt.

 Vissa gudstjänster påverkas
Restriktionerna  påverkar antalet besökarer till  våra  gudstjänster  i vissa fall är vi tvugna att  skjuta fram vissa. Festmässan i Åhl med Biskop Mikael Mogren den 23 januari kommer att  få ett nytt datum längre fram. 

Covidpass vid konserter
Konserter som arrangeras av externa aktörer, som inte är i kyrkans regi kommer att kräva covidpass vid ingång. 

Större konserter i kyrkans regi kan det bli aktuellt med covidpass  alternativt  att evenemanget skjuts fram.

Sidan uppdateras  kontinuerligt  OBS! ytterligare information väntas efter 13 januari

Församlingshem

I våra församlingshem  vid exempelvis soppluncher, frukostar, kaffe  begränsas vi till  max 20 besökatre    Sällskam om max 8 personer vid  varje bord med 1 meters avstånd.  

Kyrkans miljöer är heliga platser och en trygg punkt för många som vill komma till kyrkan anonymt, därför är vi måna om att  inte  behöva kräva covidpass vid våra gudstjänster.  Vi fortsätt att visa hänsyn, tvätta händer och stanna hemma om man är sjuk . Svenska kyrkans församlingar att  hålla  våra kyrkorum öppna, och verkar för att hoppet finns i våra liv.  Gud är nära och den enda vi inte behöver hålla avstånd till. Vi går inte ensamma.

Behöver du någon att prata med?

Folkhälsomyndighetens anvisningar.

 

Nattvard

Vi firar nattvard  med båda gestalter ( brödet och vinet).   Prästen doppar brödet i   vinet och överlämnar nattvardsgåvan till den som tar emot.

Kyrkkaffe

Kyrkkaffet  i anslutning till gudstjänster är efter rådande restriktioner inte möjligt. 

Dopkaffe och minnesstund

Vid uthyrning av lokaler till privata sammankomster, till exempel för minnesstunder, sänks maxantalet deltagare till 20 personer.
Vid frågor kontakta Pastorsexepeditionen 0247-80700 

Verksamheter för barn

 Vi  följer restriktioner och anpassar gruppernas storlek därefter. I Vissa fall kommer vi att hålla till utomhus och/ eller ta upp föranmälan. Vi meddelar ev ändring i predikoturer och annonser samt facebooksidor. Har ditt barn förkylingssymtom stanna hemma.

Kontakta personal/ verksamhetsansvarig vid  frågor kring det som rör den verksamhet som berör dig eller ditt barn. 
( mer information kommer efter den 13 januari)

Vuxenverksamhet

Träffar för vuxna i mindre grupper kan fortsätta i enlighet med restriktioner. Hör med verksamhetsansvarig för aktuell information. 

Begravningsverksamhet


Max 50 personer vid religiösa ceremonier enligt restriktioner ( ev ytterligare uppdateringar ser efter 13 januari)

Äldreboenden

Samtliga andakter mässor och gymnastik  är inställda tills vidare.

 

 Vi hänvisar till :

vår webbkalender för aktuell information 

facebook.com /kyrknyckeln 

Magasin Leksandbygdens lokala annonsblad. På nätet finns även veckans  bläddervänliga exemplar.

 

Följ oss på  våra Facebooksidor

  • Kyrknyckeln
  • Siljansnäs församling
  • Djura Församling 
  • Leksands församling
  • Åhls församling