Meny

Äldre och riskgrupper får handlingshjälp

Nu får äldre 70 + och andra som tillhör i riskgruppen handlingshjälp i Leksand under rådande pandemi. Detta är ett led i det samarbete som etablerades 24 mars på nationell nivå mellan MBS*, Sveriges Kommuner och Regioner, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner.

* MBS  är en förkortning för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samarbetet gäller erbjudande om frivilligstöd till kommuner riktat mot riskgrupper. Genom samordnade insatser på nationell och lokal nivå ska samarbetet bidra till hanteringen av Covid-19.

 I Leksand startade  handlingshjälpen med Leksands kommun och Svenska kyrkan den 7 april  . Personer som är 70 år och äldre, eller som tillhör en annan riskgrupp,  får hjälp med handling av mat och medicin. Hjälpen är till för de som inte har någon anhörig eller stöd i form av hemtjänst .  Pastoratets diakoner har en samordnande roll.

 

Kyrkans personal och volontärer levererar

Lisa Stenberg Knutz koordinerar insatserna vid datorn.
Lisa Stenberg Knutz koordinerar insatserna Bild: Johanna Vinter

 Lisa  Stenberg Knutz, som annars arbetar med barn och familj i pastoratet,  koordinerar  handlingshjälpen.  Diakon Johanna Vinter får hjälp av kollegor och volontärer för matinköp. Det är ett exempel på  hur kyrkan ställer om i dessa tider av pandemi.   

Frågor och svar om Handlingshjälpen

 Vad får man hjälp med?

Man får hjälp med inhandling av basmatvaror, hygienartiklar och medicin.

När kan man får hjälpen?

Det är måndag, onsdag och fredag denna tjänst finns att tillgå.

Hur betalar man?

Det varierar beroende på vilken butik man vill handla från. Men vi hittar den lösning som passar dig.

 Hur länge kan man räkna med att få denna hjälp?

Hur länge detta arbete behöver pågå vet ingen än men förmodligen minst en månad framåt. De som behöver hjälp ringer kommunens växel tel 80000. Men vi har sett att ibland vänder man sig direkt till kyrkan i Leksand. Då har kyrkans diakoni en egen e-post för detta arbete.

* diakoni.leksand@svenskakyrkan.se