Foto: Boel Engkvist

Åhls kyrka är tillfälligt stängd

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi skapar en bättre plats och utrymme i kyrkorummet för tillgänglighet, verksamhet, praktiska funktionaliteter och bättre utrymningsmöjligheter.

Från 9 januari fram till påsk är Åhls kyrka stängd då sakristian och hela kyrkan genomgår en rengöring av väggar och tak.

Vi skapar bättre plats och utrymme i kyrkorummet för barnvagnar, rollatorer, rullstolar etc. Till våren kommer även marken att höjas vid kyrkporten så att det ska gå lätt att rulla in och ut.

Under orgelläktaren kommer det skapas ett bättre utrymme för servering och andra aktiviteter.

Orgelläktaren kommer få en trappa installerad för att öka möjligheten att nyttja orgelläktaren och för bättre utrymningsmöjlighet. 

Vapenhuset får nya toaletter, städutrymme, pentry och en brudkammare.

Man har även tagit bort ett par större bänkar i koret för att få större yta för körer och andra arrangemang.