Kör och musik i Siljansnäs

Välkommen att sjunga i våra körer

Siljansnäs Kyrkokör
En blandad vuxenkör  torsdagar: kl 19 -20.30, obs! körövning i kyrkan.
Nya körsångare välkomna!

 

Barnkör
För barn i åk 1-5, torsdagar kl.15:30-16:00
Kort körövning i kyrkan med Liselotte Ambjörn direkt efter Torsdagskul.

Orgelundervisning
Individuell orgelundervisning erbjuds barn och unga enl. ök.

 För  mer information om  körverksamhet kontakta 
Körledare :Liselotte Ambjörn
mobil: 070-2610642
E-post: Liselotte Ambjörn