Meny

Kör och musikliv Siljansnäs

Församlingen har ett rikt musikliv med vuxen- och barnkörer

Vuxenkör

Siljansnäs Kyrkokör

En blandad vuxenkör  torsdagar: kl 19 -21.15
Nya körsångare välkomna!

Familjekör  VT2019
Vi repar några helgdagar fram till familje gudstjänsten den 19 maj i Siljansnäs kyrka

  • Söndag 10/3  kl.11-12 övning
  • Lördagar 13/4 10   kl.11-12 övning
  • Söndag 18/5  kl.11-12 övning

Söndag 19/5  Kl.11.00 Familjegudstjänst med familjekör

Anmälan till Liselotte Ambjörn

E-post: Liselotte Ambjörn

mobil: 070-2610642

 

Barn

Barnkör
För barn i åk 1-3, torsdagar kl.14-16

 Sång lek och pyssel
Barngrupper delas upp

Terminstider

Vi följer skolans termistider i våra barn verksamheter.
och gör uppehåll under skolloven.

Kontakta körledare för mer information/ frågor

Liselotte Ambjörn, 070-2610642