Foto: Ingrid E del Castillo

Inspelning av Julens gudstjänster 2014

I november 2014 spelade SVT in fyra julgudstjänster i Leksands kyrka. Sent ska vi glömma hur dräktdelar byttes i kyrkbänkarna mellan julafton och juldagens inspelningar . Här samlas minnen i bild bakom filmkameran.

Producenten Johannes Söderberg, är effektiv och pedagogisk. Innan varje inspelning drar igång uppmanar han församlingen att titta in i kameran. ”Passa på och vinka till släkt och vänner nu… och gör det sedan aldrig mer!”. När prästen Sten Boman uppmanas att läsa välsignelsen för tredje gången, vid inspelningen av Annandag jul vänder han sig till församlingen och säger; ”Tänk, nu blir ni välsignade om och om igen.”

Det är inte helt lätt att känna julstämning i skenet av starka lampor. Inför slutklämmen på julottans inspelning frågar en av körbarnen plötsligt, ” Johannes, kan vi inte stänga av den där lampan…”.  Förslaget möts av muntert skratt. När allt kommer omkring är Siljansnäs och Leksands barnkörer helgens verkliga hjältar, som klarat av ett sex timmar långt inspelningspass.  De, om någon, förstår att TV egentligen betyder tålmodig väntan.

Under julen 2020 firas inga gudstjänster i våra kyrkor på  grund av  pandemin och  myndigheternas restriktioner. Därför erbjuder vi att få se återigen julens fyra gudstjänster från  får hemsida under en begränsad tid 

Andakt hemma

Digital Andakt

Förinspelade andakter varje söndag utgör ett komplement under pågående restriktioner. Tänd ett ljus och fira andakt hemma om du inte har möjlighet att delta i kyrkans söndags gudstjänster. Här samlas även tidigare andakter och information om gudstjänster på nätet.

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med Act Svenska kyrkan i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Mittgången i en fullsatt kyrka. Längst fram står en kyrkokör i julkläder mellan två julgranar och sjunger.

Välkommen i jul

Välkommen att fira gudstjänst och upplev konserter under advent och jul – på plats eller digitalt. Här läser du om vad som firas under de olika dagarna i jul.