Vuxen hjälper ett barn tända ljus vid en ljusbärare
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Digital Andakt

Våra digitala andakter fortsätter varje söndag fram till palmsöndagen. Tänd ett ljus och fira andakt hemma. Här samlas även tidigare andakter och information om gudstjänster på nätet.

Vårens andakter 2021 

söndag 17/1 kl 11.00, Leksands kyrka
Denna andakt , andra söndagen efter trettondedagen har temat ”Livets källa” och leds av Rebecca Klitgaard Nelsson från sakristian i Leksands kyrka. Vi hör inledningsvis Fumiko Okino spela psalm 15, ”Halleluja! Sjung om Jesus”. Medverkar gör också ungdomskörens Alexander Husby och Tyra Leander som sjunger en traditionell amerikansk sång, "Down in the River to Pray" tillsammans med Lisa Stenberg Knutz, Fumiko Okino och Samuel Park. Foto och redigering : Carolin From och Samuel Park

Länk till andakten
 
 söndag 24/1  kl 11.00, Leksands kyrka
 Förinspelad ekumenisk andakt med John Sund, pastorer från andra samfund mfl. avslutar den ekumeniska böneveckan med temat ”Bli kvar i min kärlek ”
 Läs mer om böneveckan på Sveriges kristna råd

Länk till andakten publiceras här
 

 söndag 31/1, kl 11.00, Åhls Kyrka
Detta är förfastans första söndag. Denna förinspelade andakt har fokus på mänskliga rättigheter med Sten Boman, präst. Mattias Bäck på piano och  Niclas Westling på dragspel, spelar John Williams titelmusik från  filmen ”Schindlers List” samt  ” The sound och silence” av Paul Simon och Art Garfunkel.

 Länk till andakten publiceras här

söndag 7/2 kl 11.00 Åhls Kyrka
Förinspelad andakt.  Vi firar Kydelsmäss/Marie Kyrkogång
predikan av Roger Arvidsson. Mattias Bäck, piano och Lotta Grane , flöjt

 Länk till andakten publiceras här

Fastlagssöndag 14/2 kl 11.00,  Siljansnäs kyrka
Förinspelad andakt. Vi firar Fastlagssöndagen med Per Rönnegård, präst i församlingen mfl.  Act Svenskakyrkans fasteinsamling börjar.

Länk till andakten publiceras här

Fastan

söndag,1 i fastan, 21/2 kl .11.00, Leksands kyrka
Förinspelad andakt med Joel Ludvigson mfl.

Länk till andakten publiceras här

 söndag, 2 i fastan, 28/2 kl 11.00 , Leksands kyrka
Förinspelad andakt på teckenspråk och svenska
med Johan S Wisser, präst mfl
Länk till andakten publiceras här
söndag, 3 i fastan 7/3 kl 11.00, Djura Kyrka
Förinspelad andakt med Lotta Eriksson, präst . Musiker är Ulf Skagerstam  och Lars Liljefors, Barn från barnkören medverkar.

Länk till andakten publiceras här

Midfastosönd, 14/3 kl 11.00, Leksands kyrka
 En förinspelad andakt med  kyrkoherde Christina Engqvist

Länk till andakten publiceras här

 Jungfru marie bebådelse dag 21/3  kl 11. Åhls Kyrka
 En förinspelad andakt med Ulrika Hansson och Mattias Bäck
Länk till andakten publiceras här.

Palmsöndag 28/3 kl 11.00 Leksands kyrka
En förinspelad andakt  med Rebecca Nelson Klitgaard mfl.
Länk till andakten publiceras här
 

Trettondedag Jul

Temaandakt, publiceras 6 Januari kl 11.00

I denna förinspelade temaandakt inför trettondedag jul 2021, utgår vi från Rune Lindströms Himlaspel som i år fyller 80 år. Himlaspelets akter är indelade i sex dalmålningar. I spelets tredje tavla, Herdarnas äng, möter vi julmotivet. Vi möter Mats, Kurbitsmålaren, Simon Peter, några herdar och till sist Herrans Ängel. Framför koret i Leksands kyrka läser prästerna John Sund och Sten Boman replikerna med inlevelse. Musiker är Alm Nils Ersson på fiol och pipa samt Fumiko Okino på orgel.

Andakten på Youtube

Nyårsafton

Nyårbön publiceras 31/12, kl 17.00

nyårsljus
nyårsljus Foto: Ingrid E del Castillo

En förinspelad musikandakt med kh. Christina Engqvist, Anders J. Dahlin, tenor, Mikael Boström Eric’, piano Benedetta Simeone,cello och Ulf Skagerstam, piano.

"Det nya året börjar med välsignelse. En välsignelse som aldrig ska lämna oss." säger kyrkoherde Christina Engqvist. Nyårsbönen är en vacker musikstund för betraktelse över det som varit och inför det nya. Klippet innehåller musik av J.S Bach, Sibelius och C. Saint-Saëns.  Året har varit svårt och våra tankar går särskilt till de människor som befinner sig på flykt från krig naturkatastrofer och ut över det, det en pandemi.

Skänk gärna en gåva till Act Svenska kyrkans julsamling: Swish 9001223

Andakten på Youtube

Retro Jul -   julgudstjänster från 2014

Till julens högtider kommer  SVT:s  inspelade gudstjänster från Leksands kyrka 2014 att sändas igen.  Gudstjänsterna  kommer att publiceras här på denna sida och ligger kvar under en begränsad tid tom den 24 januari.

Under inspelningsdagarna 2014 Foto: Ingrid E del Castillo

Bakom Kullisserna under filminspelningarna 2014

Sent ska vi glömma trängseln och hur dräktdelar byttes i kyrkbänkarna mellan julafton och juldagens inspelningar. Här samlas minnen i bild bakom filmkameran.

Julafton 24/12

Retro jul 2014, Julbön:  publiceras kl 17. 00
Dåvarande biskop i Västerås stift, Thomas Söderberg predikar.
Församlingens körer,  Leksands spelmanslag och solister medverkar.

Juldagen 25/12

Retro jul 2014, Julotta: publiceras kl. 7.00
Dåvarande kyrkoherde John Sund predikar.
Församlingens körer,  Leksands spelmanslag och solister medverkar.

Annandag jul 26/12

Retro jul 2014, Gudstjänst publiceras kl 11:00
Sten Boman predikar.  Pelle Lindström, gästande musiker,  Siljansnäs kyrkokör medverkar.

Söndagen efter jul 27/12

Retro jul 2014, Gudstjänst publiceras kl 11.00
Lotta Eriksson talar med barnen. Djura kyrkokör mfl. medverkar.

Gudstjänster på nätet

Under skärpta restriktioner  då gudtjänster ställs in  eller du själv inte kan eller vill besöka en kyrka erbjuds digitala alternativ och TV-sända gudstjänster varje söndag  på SVT 1  kl 10.00 eller på   SVT play 

Övriga andakter under året

22 november,   Domsöndagen, Musikgudstjänst,

Länk till andakten

Matilda Sterby, sopran, medverkar. Per Rönnegård, Liselotte Ambjörn.

 I  kippet sjunger Matida Sterby:
Tonerna, text av E. G. Geijer, tonsat av C.L. Sjöberg och Bist du bei mir, av J. S. Bach

Ljud fil

 I Ljudfilen nedan kan du lyssna  hela andakten med till alla sånger som Matilda Sterby, sopran sjunger:

  • Psaltare och Lyra, text av E. A. Karlfeldt, tonsatt av G. Nordqvist, 
  • Bist du bei mir, av J. S. Bach
  • Tonerna, text av E. G. Geijer, tonsat av C.L. Sjöberg

 Predikan:  Per Rönnegård , präst

 Liselotte Ambjörn, Musiker

Alla helgons dag

Ljusandakt  i Allhelgonatid, Lördag 31 oktober  kl 18:00

Länk till andakten

Detta är en hälsning till dig från Leksand, Djura , Siljansnäs och Åhls församlingar. Medverkande: Mattias Bäck, musiker, textläsing, Liss Anna Holmdahl, diakon, Siljansnäs Kyrkokör och Liselotte Ambjörn, musiker

Sommarens helgmålsböner 2020

Juli månad

Pingstafton, Helgmålsbön, Den heliga Anden

Sten  Boman, men pojkkören från Leksand. I S:t Petri kapell.
Länk till andakten

Lördag 6 juni  Helgmålsbön, Fader Son och Ande
Joel Ludvigson, med Ungdomskörensemble. Leksands kyrkogård och Hembygdsgårdarna.
Länk till andakten

Lördag 13 juni  Helgmålsbön, Vårt dop
John Sund med Per Vinter på fiol, i Leksands kyrka.
Länk till andakten 

Midsommarafton,  Helgmålsbön, Skapelsen. 
Med Kyrkoherde Christina Engqvist och  spelmän i Leksands kyrka.
Länk till andakten 

 Lördag 27 juni, Helgmålsbön, Förlorad och återfunnen.
Med Sten Boman och  pojkkörensemble i S:t Petri Kapell
Länk till andakten 

 

Lördag 4 juli , Helgmålsbön, Att inte döma
Per Rönnegård mfl.
Länk till andakten 

Lördag 11 juli , Helgmålsbön på teckenspråk och svenska, Apostladagen
Johan Wisser,  och Fumiko Okino mfl.
Länk till andakten 

Lördag 18 juli , Helgmålsbön, Efterföljelse
Lotta Eriksson , Harald Götling, Maggnus Smedman och Fanny Nobelius
Länk till andakten 

Lördag 25 juli , Helgmålsbön, Kristiförklarings dag
 Detta är sista andakten i  denna sommarserie av helgmålsböner
John Sund och Fumiko Okino medverkar.
Länk till andakten 

 Vårens andakter 2020 

Lördag 18 april  Helgmålsbön
med kyrkoherde Christina Engqvist
Mikael Demasure spelar guitar.
Länk till helgmålsbönen

Söndag 19 april 2:a söndagen i Påsktiden, Tema Påskens vittnen
Präst John Sund, Musiker Fumiko Okino
Länk till söndagens andakt

påskljuset vid altaret i Leksands kyrka
påskljuset vid altaret i Leksands kyrka Foto: Ingrid del Castillo

Lördag 25 april, Helgmålsbön
Lotta Eriksson, med barnen från Djura församling
Länk till Helgmåslsbön

 Söndag 26 april  
3:e söndagen i Påsktiden, tema: Den gode herden
Präst Sten Boman, Musiker Mattias Bäck. Andakten sända från Åhls kyrka
Länk till söndagens andakt

 

Lördag 2 maj, Helgmålsbön
Sten Boman mfl. Sändinng från Tällberg
Länk till Helgmålsbön

Söndag 3 majAndakt 
4:e söndagen i Påsktiden, tema: Vägen till livet
Präst Joel Ludvigson mfl. Sänding från Leksands kyrka
Länk till söndagens andakt

Lördag 9 maj, Helgmålsbön
John Sund mfl. Sänding från Leksands kyrka
Länk till Helgmåslsbön 

Söndag 10 maj, Andakt, 
5:e söndagen i Påsktiden, tema: Att växa i tro
Präst Per Rönnegård mfl. i  Sänding från Siljansnäs Kyrka
Länk till söndagens andakt 

Lördag 16 maj, Helgmålsbön
Johan S.  Wisser mfl.  På teckenspråk och svenska. Sänding från Leksands kyrka
Länk till Helgmåslsbön 

Söndag 17 maj ,  Andakt
Bönsöndagen, tema: Bönen
Präst Sten Boman mfl.  Sänding från Åhls Kyrka
Länk till söndagens andakt