Andakt hemma
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Digital Andakt

Förinspelade andakter varje söndag utgör ett komplement under pågående restriktioner. Tänd ett ljus och fira andakt hemma om du inte har möjlighet att delta i kyrkans söndags gudstjänster. Här samlas även tidigare andakter och information om gudstjänster på nätet.

Samtliga  förinspelade andakter sänds kl 11.00 om söndagarna om inget annat anges. Länk till respektive andakt länkas vanligtvis från Leksands pastorats youtubekanal .

11/4 Andra söndagen i påsktiden

Andakt från Åhls kyrka med Ulrika Hansson. Temat är "Påskens vittnen". Dagens text, som är hämtad ur Johannes 21:1-14 .

 Länk till andakten

18/4 Tredje söndagen i påsktiden

Andakt från Leksands kyrka. söndagens tema är "Den gode herden"   Bibelläsning ur Johannes10: 1-10.

Länk till andakten

25/4 Fjärde söndagen i påsktiden

Andakt från Leksands kyrka på teckenspråk och svenska med Johan Wisser, präst och Maja Hellöre. Söndagens tema är ”Vägen till Livet”. Dagenst text är hämtad från Johannes 16:16-22.

Länk till andakten 

2/5 Femte söndagen i påsktiden

Andakt från Leksands kyrka med Kyrkoherde Christina Engqvist och dagens tema är ”Att växa i tro”. Delar ur Leksands kyrkokör medverkar

Länk till andakten 

9/5 Bönsöndagen

Andakt från Djura kyrka. Stina-Kari Moja Axelsson inleder dagens andakt med sången "Esmeraldas bön" Dagens text är hämtad ur Lukas 18:1-8. Prästen Rebecca Klitgaard Nilsson predikar.

Länk till andakten

16/5 söndagen före pingst, Hjälparen kommer

Denna andakt, blir den sista i serien av vårens digitala andakter.  Fokus är Anden, Guds osynliga närvaro bland oss människor. Vi är i Koralstugan på Villa Långbers i Tällberg där prästen Sten Boman tillbringar mycket tid i själavårdande samtal med människor. " Det system som vi har utarbetat i kyrkan är till för att befria dig och mig från alla de andra röster som maler i vårt huvud, så att vi kan känna det som är sanningens röst, livets röst, kärlekens röst som talar i vårt inre" säger Sten Boman. Dagens text : Johannes 15: 26-27 och 16:1-4. Musiker, Fumiko Okino på piano .

Länk till andakten

Övriga andakter under 2021

Stilla Veckan 

Palmsöndagen
söndag 28/3 kl 11.00 Leksands kyrka
Förinspelad familjeandakt med barnkör och prästen Rebecca Klitgaard Nelsson. Dagens text är hämtad ur Markus kapitel 11.

Länk till andakten 

 

Skärtorsdag
torsdag 1 april,  kl 18.00

 I Leksands kyrka kläs altaret av och vi läser ur Psaltaren psalm 111, vers 1-5.

Länk till andakten 

 

Påskdagen

söndag 4 april.  kl 11.00
Andakt med Per Rönnegård från Siljansnäs kyrka, barkkör  samt musik från Salongsensemblen.

Länk till andakten

Fastan 

1 i fastan,
söndag, 21/2 kl .11.00,
Leksands kyrka
Första söndagen i fastan  har temat ”Prövningens stund”. Joel Ludvigsson predikar utifrån evangelietexten Matteus 4:1-11

Länk till andakten 

 2 i fastan
söndag,  28/2 kl 11.00 , Leksands kyrka

Förinspelad andakt på teckenspråk och svenska
Maja Hellöre  tecknar Matteusevangeliet 15:21-28 och prästen, Johan S. Wisser håller betraktelsen.

.
Länk till andakten 

söndag, 3 i fastan 7/3 kl 11.00

Förinspelad andakt. Prästen John Sund läser en, för många bekant, berättelse ur Gamla Testamentet; David och Goliat som är sinnebilden för den svage mot den starke  Dagens bön utgör även andaktens reflektion. Vårvintern i vår omnejd, blir till en stilla betraktelse till tonerna av Mikael Boström Eric' meditativa piano spel.

Länk till andakten 

Midfastosöndagen,
 söndag 14/3 kl 11.00, Leksands kyrka

Det är fest mitt i fastetiden och temat är livets bröd. Dagen till ära bakar kyrkoherde Christina Engqvist ett egyptiskt bröd. Dagens text är från Johannesevengeliet kap. 6

Länk till andakten 

 Jungfru marie bebådelse dag
söndag, 21/3  kl 11. Åhls Kyrka

Dagens text  är hämta från Lukas 1:26-38. Prästkandidaten Ulrika Hansson håller dagens betraktelse

Länk till andakten 

 

 

 Andakter 17/1- 14/2, 2021

2 e trettondagen,
söndag 17/1 kl 11.00, Leksands kyrka

Denna andakt , andra söndagen efter trettondedagen har temat ”Livets källa” 

Länk till andakten
 
  3 e trettondagen,
söndag 24/1  kl 11.00, Leksands kyrka

 Förinspelad ekumenisk andakt med John Sund, pastorer från andra samfund mfl. 

Länk till andakten   Läs mer om böneveckan på Sveriges kristna råd

 Septuagesima,
söndag 31/1, kl 11.00, Åhls Kyrka

Förfastans första söndag. Denna andakt har fokus på mänskliga rättigheter med Sten Boman, präst. Mattias Bäck på piano och  Niclas Westling på dragspel, spelar John Williams titelmusik från  filmen ”Schindlers List” .

 Länk till andakten 

Kyndelsmässodagen
söndag 7/2 kl 11.00 Åhls Kyrka

Förinspelad andakt med temat ”Uppenbarelsens ljus”,  söndagen är även kallad Jungfru Marie kyrkogång. Med Roger Arvidsson, Lotta Grane, flöjt och Mattias Bäck, piano, 

 Länk till andakten 

Fastlagssöndagen
söndag 14/2 kl 11.00,  Siljansnäs kyrka

Förinspelad andakt. med Per Rönnegård, präst i församlingen och Oscar Englén, orgelelev i församlingen. 

Länk till andakten 

Gudstjänster på nätet

Under skärpta restriktioner då gudtjänstfirande är begränstat  eller du själv inte kan eller vill besöka en kyrka, erbjuds digitala alternativ med lokal prägel från vår youtube kanal samtTV-sända gudstjänster varje söndag  på SVT 1  kl 10.00 eller på   SVT play 

Andakter under året 2020

Christina Engqvist håller andakt, fjärde advent

Andakter i advent 2020

Adventsandakterna finns samlade här. Advent betyder ankomst – vi väntar på Jesus som ska komma. Under julen firar vi att Gud blev människa.

nyårsljus

Jul och nyårsandakter 2020

Här samlas julens andakter för året 2020

John Sund läser ur Bibeln

Påskens digitala andakter

Här samlas påskhelgens förinspelade andakter från år 2020 .

 • 22 november,   Domsöndagen, Musikgudstjänst,Matilda Sterby, sopran, medverkar. Per Rönnegård, Liselotte Ambjörn.Länk till andakten
 • Alla helgons dag
  Ljusandakt  i Allhelgonatid, Lördag 31 oktober  kl 18:00
  Länk till andakten

 

 • Pingstafton, Helgmålsbön, Den heliga Anden
  Sten  Boman, men pojkkören från Leksand. I S:t Petri kapell.
  Länk till andakten
 • Lördag 6 juni  Helgmålsbön, Fader Son och Ande
  Joel Ludvigson, med Ungdomskörensemble. Leksands kyrkogård och Hembygdsgårdarna.
  Länk till andakten
 • Lördag 13 juni  Helgmålsbön, Vårt dop
  John Sund med Per Vinter på fiol, i Leksands kyrka.
  Länk till andakten 
 • Midsommarafton,  Helgmålsbön, Skapelsen. 
  Med Kyrkoherde Christina Engqvist och  spelmän i Leksands kyrka.
  Länk till andakten 
 •  Lördag 27 juni, Helgmålsbön, Förlorad och återfunnen.
  Med Sten Boman och  pojkkörensemble i S:t Petri Kapell
  Länk till andakten 

 

 • Lördag 4 juli , Helgmålsbön, Att inte döma
  Per Rönnegård mfl.
  Länk till andakten 
 • Lördag 11 juli , Helgmålsbön på teckenspråk och svenska, Apostladagen
  Johan Wisser,  och Fumiko Okino mfl.
  Länk till andakten 
 • Lördag 18 juli , Helgmålsbön, Efterföljelse
  Lotta Eriksson , Harald Götling, Maggnus Smedman och Fanny Nobelius
  Länk till andakten 
 • Lördag 25 juli , Helgmålsbön, Kristiförklarings dag
   Detta är sista andakten i  denna sommarserie av helgmålsböner
  John Sund och Fumiko Okino medverkar.
  Länk till andakten 
 • Lördag 18 april  Helgmålsbön
  med kyrkoherde Christina Engqvist
  Mikael Demasure spelar guitar.
  Länk till helgmålsbönen
 • Söndag 19 april 2:a söndagen i Påsktiden, Tema Påskens vittnen
  Präst John Sund, Musiker Fumiko Okino
  Länk till söndagens andakt
 • Lördag 25 april, Helgmålsbön
  Lotta Eriksson, med barnen från Djura församling
  Länk till Helgmåslsbön
 •  Söndag 26 april  
  3:e söndagen i Påsktiden, tema: Den gode herden
  Präst Sten Boman, Musiker Mattias Bäck. Andakten sända från Åhls kyrka
  Länk till söndagens andakt
 • Lördag 2 maj, Helgmålsbön
  Sten Boman mfl. Sändinng från Tällberg
  Länk till Helgmålsbön
 • Söndag 3 majAndakt 
  4:e söndagen i Påsktiden, tema: Vägen till livet
  Präst Joel Ludvigson mfl. Sänding från Leksands kyrka
  Länk till söndagens andakt
 • Lördag 9 maj, Helgmålsbön
  John Sund mfl. Sänding från Leksands kyrka
  Länk till Helgmåslsbön 
 • Söndag 10 maj, Andakt, 
  5:e söndagen i Påsktiden, tema: Att växa i tro
  Präst Per Rönnegård mfl. i  Sänding från Siljansnäs Kyrka
  Länk till söndagens andakt 
 • Lördag 16 maj, Helgmålsbön
  Johan S.  Wisser mfl.  På teckenspråk och svenska. Sänding från Leksands kyrka
  Länk till Helgmåslsbön 
 • Söndag 17 maj ,  Andakt
  Bönsöndagen, tema: Bönen
  Präst Sten Boman mfl.  Sänding från Åhls Kyrka
  Länk till söndagens andakt