Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Lärandefestivalen

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bonusdagar Växjö stift

Växjö stift oktober 2017

Jakob Wirén och biskop Fredrik

24/10 Hur vi delar kristen tro och kristet liv i vår tid?

Plats: Stadshotellet, Växjö
Ramtider: Kl 9.00-16.30

Tillsammans med Jakob Wirén reflekterar över hur vi delar kristen tro och kristet liv i vår tid. Det handlar om att utmaningarna vi står inför också kan visa på vägar framåt för kyrkans undervisning: Hur delar vi tro och liv i vår tid? Hur får vi större delaktighet av ideella? Hur berättar vi om kristen tro i ett mångreligiöst samhälle? Utifrån olika förutsättningar finns det många kyrkor som kämpar med dessa frågor. Genom tre internationella utblickar – till Norge, England och USA – visar Jakob Wirén på olika vägar framåt för kyrkans undervisning idag. 

Dagen riktar sig på ett alldeles särskilt vis till alla olika pedagoger i Växjö stift med närvaro av biskop Fredrik Modéus. 

Jakob Wirén är pedagog och teolog. Han är forskare i systematisk teologi och ärkebiskop Antje Jackeléns teologiska sekreterare. 

Kostnad: 200 kronor, i avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan: Via denna länk> senast den 1 oktober

Erica Byström

25/10 Att lära som vuxen

Plats: Stadshotellet, Växjö
Ramtider: Kl 9.00-16.00

Vad betyder det att lärandet är livslångt och livsvitt? Hur kan vi iscensätta vuxnas lärande i en kyrklig kontext? Vilka utmaningar ställs vi inför när vi ska leda vuxnas lärande?

Att vara människa är att lära. Vi lär hela livet. En stor del av lärandet under barndomen och ungdomsåren sker i skolan. Medan vi som vuxna ofta lär utanför formella utbildningssammanhang. Vuxna lär i arbetet, men också inom olika föreningar och ideella organisationer. Kyrkan är en plats för lärande, för såväl barn, unga och vuxna. Under denna dag kommer vi att fokusera på vuxnas informella lärande.

Erica Byström,  församlingspedagog och universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, delar med sig av sina erfarenheter av att leda vuxnas lärande samt redogör för forskning inom området. 

Kostnad: 200 kronor, i avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan: Via denna länk> senast den 1 oktober

Martin Hodson, Carl Reinhold Bråkenhielm och Sara Wrige

26/10 Fysikens monster och trons mönster—eller? En dag om naturvetenskap och religion

Plats: Stadshotellet, Växjö
Ramtider: Kl 9.00-16.30

Skolans läroplaner säger att relationen mellan naturvetenskap och religion ska behandlas. Men varför det? Är det två områden som konkurrerar, korrelerar eller kompletterar? Handlar det om Darwin eller Gud, eller Darwin och Gud? På vilket sätt då. Frågor om naturvetenskap blir också brännande när det handlar om miljö och klimat. Med hjälp av biologen Martin Hodson från Oxford, teologen Carl Reinhold Bråkenhielm från Uppsala samt fysikern och prästen Sara Wrige. Filmen Gud och Big bang visas också.

Kostnad: 200 kronor, i avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch

Anmälan: Via denna länk> senast den 1 oktober

Lärandefestivalens Bonusdagar

Dagarna arrangeras inom ramen för Lärandefestivalen och är öppna för alla som vill delta. 

För bonusdagarna gäller gemensamt att de kostar 200 kr/ dag för alla som vill delta oavsett om de varit på Lärandefestivalen eller inte.  Sista anmälningsdag för Lund är den 11 augusti och för Växjödagarna 1 oktober.

Anmälan och mer upplysningar finns här på webbplatsen från den 1 juni.

Dagarna genomförs i samarbete med Sensus, Cusanus, Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet