Foto: Rawpixel

Anmälan

Sista dag för anmälan: den 27 oktober.

Tänk på att resa miljövänligt!

Deltagaravgift: 1350 kr

Studenter/ideella: 450 kr​

Anmäl dig genom att klicka här 

Föreläsningar och seminarier, workshops, fika, luncher och torsdagkvällens fest ingår i deltagaravgiften. Logi och middagar ingår ej.

Anmälan är bindande. Om du blir förhindrad att närvara p.g.a. sjukdom debiteras endast 50 % av priset under förutsättning att intyg från läkare eller försäkringskassa kan uppvisas. Överlåt gärna din plats till en medarbetare.
OBS! Meddela i så fall alltid kursansvarig.