Foto: Alex & Martin /IKON

Vigsel

Kärleken är värdefull, den ger livet en mening, trygghet, glädje och tröst. När människor möts och kärleken föds, föds också tron och hoppet.

Vill du gifta dig med mig?

Kanske är det så det börjar. En enkel liten fråga som startar en resa genom livet tillsammans med en partner.

Att tänka på inför bröllopet

Hindersprövning

Innan ni gifter er måste ni kontakta skatteverket för att ansöka om hindersprövning. När ni ansökt om hindersprövning utfärdar Skatteverket intyg i två ex, som ni lämnar till vigselprästen i samband med vigselsamtalet. Hindersprövningen är giltig i 4 månader.
Skatteverkets blankett för hindersprövning - Klicka Här

Kostnad

En förutsättning för att få gifta sig i kyrkan är att en (eller båda) i brudparet är medlem i Svenska kyrkan. Vigseln kostar då inget och vaktmästare, präst och kyrkomusiker ingår.

Vigsel i kyrkan eller inte

Kyrkan står för högtid och Guds närvaro. För många är det också något särskilt med att kunna komma tillbaka dit där man en gång gifte sig och kanske en gång visa platsen för barnen. Men självklart kan man också gifta sig på andra platser. Vill ni ha en vigsel enligt Svenska kyrkans ordning på annan plats, till exempel utomhus, bör det ske i samråd med prästen.

Musik

Vilka psalmer som ni vill ha under vigseln bestämmer ni tillsammans med prästen under vigselsamtalet. Övrig musik som solosång eller soloinstrument är också vackert i kyrkan. Vill ni ha det, ansvarar ni för det själv. Musiken bestäms i samråd med kyrkomusikern.