Foto: Jessica Brorsson

Valvikens Kyrksal

Välkommen till Valvikens Kyrksal

Valvikens kyrka är en kyrkosal som ligger i Helgums församling i Sollefteå kommun.

I närmare hundra år hade samtal pågått om behovet av
en kyrka i Helgums Stations-samhälle, Valviken.

Under Kyrkoherde Erik Holmlunds ledning och med bistånd av ideella krafter jämte gåvor skänkta av Helgumsbor byggdes den gamla brandstationen om till kyrka.

Den tredje oktober 1993 invigdes byggnaden av biskop Bengt Hallgren.
Flera av de vackra inventarierna är tillverkade och donerade av engagerade församlingsbor.