Unga ledare

En ledarutbildning i tre steg

Du som nyligen är konfirmerad har möjlighet att nästa läsår påbörja en treårig ledarutbildning.

Som ung ledare hjälper du till med att leda nya konfirmandgrupper. Du är med i planeringarbetet, ansvarar för olika aktiviteter och du följer med på konfirmandernas träffar och läger.

Ledarutbildningen består av tre steg:

Steg 1

ger dig en grundutbildning och omfattar fem olika teman: Svenska kyrkans konfirmandarbete, Människosyn, Ledarrollen, Metoder och etik ring lekar och Metoder kring andakt. 

Steg 2

du får fördjupa dina kunskaper om Svenska kyrkans konfirmandarbete, Människosyn och Ledarrollen och lära dig om två nya teman: Gudstjänst och Tro.

Steg 3

du får fördjupa din bibelkunskap, ledarroll och bearbeta tro och ditt liv, samt att åka iväg på en utbildningsresa - ”Livsresan”. Steg 3 omfattar fyra teman: Att vara ledare, Svenska kyrkans tro och bekännelse, Bibelns personligheter och Ung och kristen.

 

Hör av dig om du vill ta chansen att hänga med eller har frågor!

 

Kristina Hedin

Kristina Hedin

Långsele, Graninge o Helgums pastorat

Församlingsassistent